Invoer Uw cijfers MKB
 
Verlies- en winstrekening % %
 
Omzet - 100
Inkoop 0,0 10.6
Brutowinst 0,0 0,0 89.4
Totale kosten 0,0 0,0 51.6
  Loonkosten 0,0 32.2
  Algemene kosten 0,0 15.2
  Afschrijvingen 0,0 2.8
  Financiele lasten 1.4
 
EBITDA 0,0 0,0 42
 
Kengetallen      
 
Aantal fte    
 
Omzet per fte (x €1000)   0,0 127.8
Brutowinst per fte (x €1000)   0,0 114.3
Loonkosten in % brutowinst   0,0 36

De begrippen in bovenstaande tabel worden toegelicht in de Begrippenlijst .