Nieuws

Actuele zaken en berichten

Getalsgrens intern toezicht verhoogd naar 50

Goed nieuws voor huisartsen en andere kleine eerstelijnszorgaanbieders! De Wtza-verplichting om intern toezicht in te richten gaat pas gelden voor praktijken met meer dan 50 zorgverleners. Marjolein Tasche: “Dit is enorm goed nieuws voor de eerstelijnszorgaanbieders en de hele zorg. Een betekenisvolle stap van de minister.” De Wtza-verplichting intern toezicht in te richten voor praktijken […]

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ ers

De laatste tijd struikelen we in de media over de zzp-berichten. Maar wat betekenen deze nu eigenlijk voor u als zorgverlener? Het mogelijk verdwijnen van de zzp-modelovereenkomsten is de meest actuele zorg. Tijd om in beweging te komen en alvast na te denken over de toekomst van uw zzp-samenwerking, zelf en samen.  In het kort […]

Normalisering handhaving arbeidsrelaties door Belastingdienst: wat houdt dat in?

Het is de ambitie om de handhaving op schijnzelfstandigheid te versterken en te verbeteren en op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen. Hoe dat moet gebeuren wordt door de Belastingdienst op een rij gezet in een aantal documenten: het Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024, de Perspectiefnota handhaving arbeidsrelaties en de Memo handhaving arbeidsrelaties – richtlijnen doorwerking […]

Van Rij stuurt wetsvoorstel box 3 naar Raad van State

Vlak voor hij afzwaait heeft demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) zijn wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 naar de Raad van State gestuurd.   Hiermee wil Van Rij bewerkstelligen dat er per 1 januari 2027 een nieuw stelsel is dat belasting gaat heffen op het werkelijk behaalde rendement op vermogen (box 3). Het is aan […]

Premie verplichte aov zelfstandigen bekend

De maximale premie voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt uit op ongeveer 195 euro per maand. De premie is fiscaal aftrekbaar. Zelfstandigen krijgen straks recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen (WML). Door een nieuwe verplichte verzekering lopen zij minder financiële risico’s door ziekte. In de […]

Beperking giftenaftrek slecht nieuws voor kerken en goede doelen

Kerken en goede doelen zijn bezorgd over de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB om de giftenaftrek te halveren. Hoogleraar filantropie Paul Smeets voorspelt dat dit de giften met minstens 3,5 procent zal doen dalen, wat neerkomt op een verlies van zeker 56 miljoen euro per jaar. De verlaging kan fundamentele gevolgen hebben voor […]

Fiscus weet weer medewerkers aan te trekken, 141 miljoen verborgen vermogen gevonden

Het personeelsbestand van de Belastingdienst is vorig jaar per saldo toegenomen met 1.433 medewerkers. De wervingsdoelstelling is daarmee ruimschoots behaald. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Jaarrapportage Belastingdienst 2023. Personeel De bezetting bij de fiscus is in 2023 gestegen tot 97 procent, waar dat een paar jaren geleden nog 95 procent was. De wervingsdoelstelling van 2.500-3.000 fte […]

Verontrustende groei criminele activiteiten op internet

Ruim twee miljoen Nederlanders waren in 2023 het slachtoffer van online criminaliteit. Ze verliezen het vertrouwen in de digitale infrastructuur, blijkt uit Cybercrimebeeld Nederland van het OM. Weinig nodig om in korte tijd veel geld te verdienen De nadruk in het rapport ligt op criminelen die hun activiteiten richten op ICT-systemen. Het Openbaar Ministerie en […]

Deadline jaarverantwoording Wtza nadert

De deadline voor het indienen van de financiële jaarverantwoording nadert: voor 31 mei moet dat gedaan zijn. Deze verplichting, die voortkomt uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), geldt alleen voor zorgaanbieders die sinds 1 januari 2022 gestart zijn of sindsdien van juridische structuur veranderd zijn. Wie moet uiterlijk 31 mei voldoen aan de jaarverantwoordingsverplichting? Je […]

Nieuwe ontwikkelingen Wtza: vergunningsplicht voor (nieuwe) kleine zorgaanbieders en wijzigingen in de jaarverantwoording.

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 in werking getreden. Deze wet roept voor bepaalde groepen zorgaanbieders een vergunningplicht in het leven, en voor een deel van die zorgaanbieders ook het instellen van een interne toezichthouder. Verder is een grotere groep zorgaanbieders verplicht tot het doen van een financiële jaarverantwoording. Op 26 […]

UBO-register: toezichthouder licht overgangsregeling voor Wwft-instellingen toe

Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer vorige maand een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO-register. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nu toegelicht wat de nieuwe overgangsregeling voor Wwft-instellingen […]

Let op! Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages

Bent u als ondernemer al op de hoogte van de wijzigingen in de belastingrentepercentages? Sinds 1 januari 2024 is het tarief voor de vennootschapsbelasting verhoogd naar 10%. Voor de andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting, geldt vanaf 1 januari 2024 een belastingrentepercentage van 7,5%. Ons advies: vraag via ons tijdig een wijziging van uw voorlopige aanslag aan om belastingrente te voorkomen. Wat is belastingrente? Belastingrente is de in […]

Huisartsen massaal aan de slag als zzp’er: ‘Een eigen praktijk is teveel administratieve rompslomp’

Steeds meer huisartsen gaan aan de slag als zzp’er. Het runnen van een eigen praktijk brengt veel gedoe met zich mee, waardoor de medici zich liever laten inhuren. ”Je bent een dag kwijt aan administratie”, zegt huisarts Rutger Verhoeff in Stand van Nederland: Generatie Next op NPO Start. Het was George Clooney in de beroemde […]

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Vorige week hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepubliceerd. Het hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage geven (op hoofdlijnen) inzicht in de fiscale plannen van het nieuwe (nog te formeren) kabinet. Wij gaan in dit bericht in op de fiscale onderdelen. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting Verbetering van het vestigingsklimaat staat voorop. De generieke […]

Schijnzelfstandigheid zzp’ers weer onder de loep bij de Belastingdienst

Werkt u met zzp’ers? Of overweegt u om zzp’ers in te schakelen? Vanaf 1 januari 2025 controleert de Belastingdienst weer actief op schijnzelfstandigheid. Ontdek wat dit betekent voor u en uw onderneming en waar u rekening mee kunt houden.  Niet alle zzp’ers écht zelfstandig In 2023 telde Nederland ongeveer 1,2 miljoen zzp’ers, dit komt neer […]

Kamer blijft inzetten op nieuwe box 3-heffing in 2027

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt deze week in met een motie die invoering van de nieuwe box 3-heffing op basis van werkelijk rendement in 2027 op tafel moet houden. De planning voor invoering is krap en invoering in 2027 leek even uit zicht te raken, nadat een Kamerdebat onlangs werd uitgesteld. De Tweede […]

Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie, waar ook de LHV deel van uitmaakt, noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders. Wat houden de […]

Zo staat het UBO-register er momenteel voor

Minister Van Weyenberg heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken op het gebied van de UBO-registers. Er is nieuwe wetgeving in de maak die specifieke groepen toegang tot het register moet geven. Vulling UBO-registers De vulgraad van het UBO-register voor vennootschappen en overige juridische entiteiten is per 1 maart […]

Wat betekent het wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon?

Ongewenst gedrag zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten komt helaas nog steeds voor op de werkvloer. Dergelijke gedragingen kunnen leiden tot psychosociale arbeidsbelasting, verzuim en uitstroom van personeel. Dat levert niet alleen problemen op voor werknemers en werkgevers, maar is ook maatschappelijk ongewenst. Daarom heeft het kabinet het wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon geïntroduceerd. Veilige […]

Correctie voor bijtelling bij andere auto medio het jaar waarmee werknemer privé rijdt?

De werknemer krijgt halverwege het jaar een andere auto waarmee hij ook privé gaat rijden. Moet de werkgever een correctie maken voor de bijtelling van de vorige auto? Een werknemer rijdt in een personenauto, hiervoor heeft hij een schriftelijke collectieve afspraak met de werkgever (verbod privégebruik). Halverwege het jaar krijgt hij een andere auto waarmee […]

Fulltime ondernemer voldoet niet per definitie aan het urencriterium

De stelling van een belastingplichtige fiscaal en juridisch adviseur dat een fulltime ondernemer niet inzichtelijk hoeft te maken dat aan het urencriterium wordt voldaan vindt geen steun in de wet of het recht, oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De ondernemer is sinds 1 juni 2001 werkzaam als fiscaal en juridisch adviseur. Hij emigreert op 7 december 2010 naar […]

Voorstellen Belastingplan 2025 bekendgemaakt

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft een overzicht van het voorlopige pakket Belastingplan 2025 en de daarin opgenomen maatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat deed hij als bijlage bij de nieuwe Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda. Met die agenda informeert Van Rij over de koers die hij als staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst van het kabinet […]

Private lease voor zzp’ers

Heb je als ondernemer een auto nodig? Als zzp’er kun je de auto ‘op de zaak’ zetten. Of je kunt in privé een auto kopen en deze deels zakelijk gebruiken. Een andere optie is private lease: het in privé leasen van een auto. Eind 2023 reden in Nederland zo’n 235.000 auto’s rond via een private […]

Kamerdebat over extra belasting voor extreem rijken

De Tweede Kamer ging donderdagavond in debat met ministers Van Weyenberg en staatssecretaris Van Rij van Financiën over de mogelijkheid om extreem rijken extra te belasten. Uit het jaarlijkse rapport van Oxfam Novib over ongelijkheid blijkt dat het gezamenlijke vermogen van miljardairs wereldwijd met 34% is gestegen, terwijl de gemiddelde belastingdruk voor Nederlanders hoger ligt […]

Let op: voldoe voor 31 mei aan de jaarverantwoording Wtza

Ben je op 1 januari 2022 of later gestart als zorgaanbieder of is de juridische structuur van je onderneming sindsdien veranderd? Vergeet dan niet om voor 31 mei 2024 een financiële jaarverantwoording in te dienen. Deze verplichting komt voort uit de Wet toetreders zorgaanbieders (Wtza). Wie moet uiterlijk 31 mei voldoen aan de jaarverantwoordingsverplichting? Je […]

Belastingdienst duidt weg naar handhaving bij schijnzelfstandigheid

Op dit moment wordt er nauwelijks gehandhaafd in situaties waarin de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van een (fictieve) werknemer in plaats van een zelfstandige. Dit is de consequentie van het handhavingsmoratorium. Dit handhavingsmoratorium wordt per 1 januari 2025 afgeschaft, waardoor er vanaf dat moment weer kan worden gehandhaafd bij schijnzelfstandigheid. Recentelijk […]

Toezichthouders willen bedrijfsketens in huisartsenzorg beter kunnen controleren

Grote bedrijven kunnen de huisartsenzorg op peil houden door praktijken over te nemen. Maar er zijn ook zorgen over hoe groot die ketens kunnen worden en de invloed daarvan op de zorg. Toezichthouders willen dit beter in de gaten kunnen houden. Dat is de conclusie uit het maandag gepubliceerde rapport De opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg. […]

Wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 ondergaat aanpassingen na internetconsultatie: wat u moet weten

De contouren van het nieuwe box 3-stelsel beginnen steeds meer vorm te krijgen. Demissionair staatssecretaris van Belastingdienst en Fiscaliteit heeft enkele aanpassingen gemaakt ten aanzien van het voorliggende wetsvoorstel. Deze aanpassingen worden nodig geacht naar aanleiding van nieuwe inzichten uit de internetconsultatie van onder andere de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. De nieuwe Tweede Kamer en […]

Transitievergoeding medisch specialist behoort tot winst uit onderneming

Een medisch specialiste treedt vanaf 2015 in loondienst bij het ziekenhuis, waaraan zij tot dan toe als zelfstandige verbonden was. Zij maakt daardoor aanspraak op een transitievergoeding van € 80.042 uit een subsidieregeling, waarvoor het ziekenhuis een transitiefonds heeft opgericht. Goedgekeurd is dat dan niet de vergoeding ineens als winst zal worden belast, maar de […]

Verhuur woningen is row in box 1

Een man en een vrouw verhuren zes woningen, waarvan enkele zijn gefinancierd. De man verricht zelf al het onderhoud en regelt ook de gas- en elektra-aansluitingen voor de huurders. Daarnaast verzorgt hij de inrichting van enkele woningen en maakt hij huurcontracten op voor enkele huurders. Ook int hij de huren en haalt en bezorgt hij […]

Werkgever mag min-uren niet verrekenen met loon bij einde dienstverband

Mocht de werkgever bij de eindafrekening min-uren verrekenen met het loon over de maand voordat de arbeidsovereenkomst is geëindigd? Daarover boog de kantonrechter bij de rechtbank Midden-Nederland zich onlangs. De vraag die voorligt bij de kantonrechter is of de werkgever nog betaling aan de werknemer verschuldigd is in het kader van de eindafrekening van het […]

Bitcoinfortuin is nu nog onzichtbaar voor fiscus, maar verzwijgen is gevaarlijk

Bij de belastingaangifte moeten veel Nederlanders hun cryptovermogen aangeven. In tegenstelling tot spaargeld zijn bitcoins nu nog onzichtbaar voor de Belastingdienst. Maar verzwijgen kan duur uitpakken. En vanaf 2025 heeft de fiscus alles beter in de gaten. Net als spaargeld en aandelen moet je ook cryptomunten als vermogen aangeven bij je belastingaangifte. Maar ze worden […]

Inhoudingsplichtige uitbetalers en collectieve beheersorganisaties

Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler of collectieve beheersorganisatie (cbo)? Dan bent u verplicht gegevens over uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst aan te leveren. U krijgt hiervoor geen uitnodiging meer. Op deze pagina leest u hoe u gegevens aanlevert over bedragen die u hebt uitbetaald in 2022 of later: Welke betalingen levert u aan? Welke gegevens […]

Analyse: komende jaren enorme verschillen belastingdruk spaargeld en beleggingen

Spaarplatform Raisin heeft in een analyse op een rij gezet hoe groot de verschillen de komende jaren zijn in de belastingdruk tussen spaargeld aan de ene kant en beleggingen en overig vermogen aan de andere kant. Zo gaat een alleenstaande belegger met twee ton in de komende drie jaar met de huidige en reeds bekende […]

De magische 1.225 uur: alles over het urencriterium

1.225 uur; voor ondernemers een haast magisch getal. Want werk je minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf, dan heb je recht op belastingvoordeel, zoals starters- en zelfstandigenaftrek. Dit kan je duizenden euro’s per jaar opleveren. Het minimum van 1.225 uur heet het urencriterium. Lees waaraan je precies moet voldoen en of je ook […]

Flink bijgestort in pensioenpotjes nu dat fiscaal vriendelijk kan

Zelfstandigen en werknemers storten gretig extra geld in hun pensioenpotjes sinds de invoering van de nieuwe pensioenwet. Sinds juli vorig jaar kun je bijna drie keer zoveel fiscaal vriendelijk in de opbouw van aanvullend pensioen steken. Velen maken van die mogelijkheid gebruik. Aanbieders van spaar- en beleggingsproducten voor je pensioen, zoals Brand New Day en […]

Belastingvrij schenken omhoog in 2024: zoveel geld mag je nu krijgen

Hoeveel mag je in 2024 belastingvrij schenken? En wat zijn de nieuwe regels? Hierbij een overzicht dat je direct maar even onder de neus van je ouders of suikertante moet schuiven. Voor ouders is belastingvrij schenken een handige constructie. Dit wordt vaak al als deel van de erfenis gedaan, om de erfbelasting te verkleinen. Doordat […]

Systeem op slot door ransomware, wat nu?

Plotseling kun je bestanden niet meer openen of software geeft steeds foutmeldingen. Op je computer lees je een bericht van cybercriminelen. Ze hebben je systeem op slot gezet met ransomware, ofwel gijzelsoftware. Ze eisen dat je losgeld betaalt. Pas daarna geven ze je de toegang tot je bestanden terug. Intussen ligt je bedrijf helemaal stil. […]

Nieuwe wetten en regels voor ondernemers vanaf 2024

Ondernemers hebben vanaf 1 januari 2024 te maken met nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels. Zo is er een wettelijk minimumloon per uur, zijn plastic bestek en wegwerpservies verboden in de horeca en is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Een overzicht van belangrijke wijzigingen voor zzp’ers en mkb’ers: Wijzigingen vanaf 1 januari 2024 Eén plek voor aanvragen […]

DAC8: Vanaf 2026 Europese informatieuitwisseling cryptobezit

Het voor de Belastingdienst verzwijgen van buitenlands Europees cryptobezit is vanaf 2026 niet meer mogelijk. De DAC8 richtlijn maakt vanaf dat jaar Europese automatische informatieuitwisseling over cryptoactiva tussen lidstaten mogelijk. Het is de volgende stap van Europa om de cryptomarkt verder te reguleren. Bijna twee miljoen Nederlanders bezitten cryptovaluta. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1,5% van […]

Renteverhogingen

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (bronbelasting en solidariteitsbijdrage) is per 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%. De belastingrente voor de inkomstenbelasting en overige belastingen (loonbelasting, btw, dividendbelasting) is verhoogd van 6% naar 7,5%. De verhogingen zijn onder meer het gevolg van een gewijzigde berekeningswijze. Tot slot is ook de invorderingsrente omhooggegaan van 3% […]

Gebruikelijkloonregeling in 2024: hoe zit het precies?

Voor wie geldt de gebruikelijkloonregeling precies? Hoe bepaal je het gebruikelijk loon en in welke gevallen mag je het gebruikelijk loon lager vaststellen dan € 56.000? De gebruikelijkloonregeling geldt voor een persoon die werkt voor een vennootschap of een coöperatie waarin hij of zijn fiscale partner een aanmerkelijk belang heeft. Aanmerkelijk belang Iemand is aandeelhouder […]

Box 3-heffing over 2023 hoger dan verwacht

Het forfaitaire rentepercentage dat bij de belastingaangifte over 2023 geldt voor vermogen in de categorie ‘banktegoeden’ – spaargeld, deposito’s en contanten – kan worden becijferd op 0,92%*. Dat is een stuk hoger dan de 0,36% die door het Centraal Planbureau (CPB) was geraamd. Dat heeft René Bruel berekend, expert Vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson. Over […]

Verondersteld beleggingsrendement box 3 volgend jaar iets lager

Het veronderstelde rendement op aandelen, obligaties en vastgoed in box 3 komt in 2025 uit op 5,87 procent, zo weet het FD te melden op basis van berekeningen van ABN Amro MeesPierson. Voor dit jaar wordt 6,04 procent aangehouden. Pas eind dit jaar wordt het veronderstelde rendement voor 2025 bekendgemaakt, maar de private bank heeft […]

‘Kilometervergoeding moet gemiddeld €0,35 zijn’

Voor een middenklasse-auto heeft de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR)  het normbedrag voor een reële kilometervergoeding als je met een privéauto zakelijke kilometers maakt dit jaar op minimaal €0,35 per kilometer gesteld. De VZR-norm voor de kilometervergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en breed gebruikt. Enerzijds door zelfstandigen om een juiste en objectieve bron te hebben voor […]

Wet DBA: voorkom schijnzelfstandigheid

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) moet zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid geven over hun arbeidsrelatie. Je kunt zelf nagaan of je zelfstandig ondernemer bent of werknemer. Met een modelovereenkomst kun je schijnzelfstandigheid voorkomen. Gebruik een modelovereenkomst Schijnzelfstandigheid is de situatie waarin je een opdracht aanneemt als ondernemer, maar eigenlijk in loondienst bent. Samen met je […]

Verlofregelingen voor werknemers

Uw werknemers kunnen verschillende verlofregelingen gebruiken. Sommige verlofregelingen zijn in de wet geregeld: wettelijk verlof. Niet wettelijk verlof (buitengewoon of bijzonder verlof) staat in de cao, de arbeidsovereenkomst of uw bedrijfsreglement. U kunt ook individuele afspraken maken met uw werknemer over verlof.   Wettelijke verlofregelingen Iedere werknemer heeft recht op wettelijk verlof. Deze wettelijke verlofregelingen staan […]

2024 het jaar van modernisering personenvennootschapsrecht?

Tot 13 februari 2023 liep de internetconsultatie van het ontwerp wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Tot op heden is er nog geen wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Toch is de verwachting dat deze er in 2024 wel gaat komen. In deze bijdrage blikken wij vooruit op wat mogelijk gaat komen en gaan we in op het conceptwetsvoorstel. Er […]

De beste wensen voor het nieuwe jaar

Namens alle medewerkers van Arts en Accountant wensen wij u een voorspoedig, gelukkig en vooral een gezond 2024. Wij willen u bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en kijken uit naar een prettige voortzetting daarvan in het nieuwe jaar. Op dinsdag 2 januari 2024 staan wij weer voor u klaar.

Nederlands spaargeld op buitenlandse rekening verdubbelde in twee jaar

Nederlanders hebben bijna dubbel zoveel geld op een buitenlandse rekening staan als twee jaar geleden. Toen ging het om 5,6 miljard euro, eind september was dat gegroeid naar 10,5 miljard. Toch is dat minder dan 2 procent van het totale Nederlandse banktegoed. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB), die daarbij alleen heeft […]

Steeds meer fulltimers gaan minder werken, aantal deeltijders op recordniveau

Een recordaantal mensen in ons land werkt in deeltijd: 4,7 miljoen. De verwachting is dat de groei de komende jaren doorzet. En dat betekent dat we dan mogelijk evenveel deeltijders als voltijders hebben. Vooral vrouwen kiezen ervoor om 12 tot 36 uur per week te werken: zo’n 3,2 miljoen. Tien jaar geleden – toen de […]

Welk belastingvoordeel heb ik bij geven aan een goed doel?

Je hebt een bedrijf en geeft geld aan een goed doel. Omdat je iets goeds wilt doen voor de samenleving. Dat kan je belastingvoordeel opleveren. Lees hier hoe dat werkt. ANBI-status checken Je krijgt alleen belastingvoordeel als je geld geeft aan een goed doel dat een ANBI of een SBBI is. ANBI staat voor Algemeen […]

Verplichte AOV in 2027 verwacht

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers is in de maak. Ook al duurt de invoering vermoedelijk nog enkele jaren, toch is het verstandig om je alvast voor te bereiden. Lees hieronder wat nu bekend is. De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties in 2022 een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte […]

Tandarts met een groen hart

Afgelopen september vond het Groene Zorg Festival plaats. Voor een van de organisatoren, tandarts Angelica Setiaman, was dit evenement rond duurzaamheid een absoluut hoogtepunt van het jaar. “Het geeft mij volop nieuwe inspiratie en laat zien dat we met steeds meer zijn.” Met de ‘we’ in het intro doelt Setiaman (36) niet alleen op tandartsen. […]

Adviescollege maakt gehakt van nieuwe wet tegen schijnzelfstandigheid

Het wetsvoorstel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan heeft geen nut, vindt het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De aangekondigde plannen lossen het probleem niet op, maar zorgen juist voor extra administratieve rompslomp. Door de plannen moet dan ook een streep worden gehaald, schrijft het ATR in een advies aan het demissionaire kabinet. Veel bedrijven willen medewerkers […]

Ook NBA kritisch op nieuwe wet tegen schijnzelfstandigheid

Net als veel andere partijen ziet ook de NBA geen heil in de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. De organisatie mist vooral duidelijkheid – sterker nog: de wet heeft een averechts effect, klinkt het in de reactie op de openbare consultatie. De NBA pleit vooral voor duidelijkheid: ‘Er bestaat een […]

Modelovereenkomsten vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

De Belastingdienst heeft aangekondigd om de goedkeuring van de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging per 1 januari 2024 in te trekken. Deze modelovereenkomsten konden worden gebruikt door opdrachtgevers om zelfstandigen in te huren zonder loonheffingen te hoeven inhouden. Reden voor het intrekken van deze overeenkomsten is de uitspraak van de Hoge Raad in […]

‘Aanpassing regels jaarverantwoording zorg leidt tot rechtsongelijkheid’

De NBA en de SRA hebben gereageerd op de internetconsultatie inzake de voorgestelde wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG ter tijdelijke beperking van de werkingssfeer van artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg. De organisaties maken zich zorgen over eventuele rechtsongelijkheid voor nieuwe zorgaanbieders en structurele problemen met de openbaarmaking van jaarrekeningen […]

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben, zoals pers en ngo’s. De ministerraad heeft ingestemd met de wijzigingswet van minister Kaag van Financiën, […]

Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties van kracht

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties is op 15 november in werking getreden. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming beoogt met de maatregelen meer transparantie, meer rechtsbescherming voor schuldeisers en het tegengaan van misbruik. Misbruik turboliquidaties Turboliquidaties maken het ondernemers mogelijk om op tijd te stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van waarde bevat, […]

Vooralsnog geen herijking van de grens voor de intern toezichthouder (Wtza), een gemiste kans

Versoepeling vereisten voor instellen intern toezichthouder? In de brief van 28 september 2023 staat Minister Helder stil bij meerdere aspecten van de Wtza en de jaarverwantwoording. Daarbij gaat ze ook in op de positie van de intern toezichthouder (zoals een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht). Wie de eerste alinea’s over dit onderwerp leest, […]

Flinke stijging aantal zelfstandigen in zorgsector

In de sector zorg en welzijn zijn steeds meer zelfstandige medewerkers actief. Hun aantal is gegroeid van ongeveer 156.000 in 2021 naar zo’n 178.000 vorig jaar, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgerekend. Dat betekent dat een op de negen zorgmedewerkers geen vast dienstverband heeft. Het aantal zelfstandigen in de zorg nam daarmee in […]

Voor een tandarts of huisarts in de buurt sta je steeds vaker voor dichte deur

Patiëntenstops worden steeds vaker ingezet in de zorg in de buurt. Niet alleen huisartsen moeten soms (tijdelijk) nee zeggen tegen nieuwe patiënten, ook tandartspraktijken hebben het vaker te druk. “We moeten kijken naar de manier waarop we zorg verlenen.” Het aantal patiëntenstops in de huisartsenzorg laat volgens onderzoeksinstituut Nivel een stijgende lijn zien. Cijfers van […]

Nieuwe wetten en regels voor ondernemers vanaf 2024

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels. Zo komt er een wettelijk minimumloon per uur, zijn plastic bestek en wegwerpservies verboden in de horeca en gaat de nieuwe Omgevingswet in. Een overzicht van belangrijke wijzigingen voor zzp’ers en mkb’ers: Wijzigingen vanaf 1 januari 2024 Eén plek voor aanvragen […]

Sterk verruimde lijfrenteruimte, benut de aftrekposten maximaal

Per 1 juli 2023 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 de lijfrenteruimte fors toegenomen. De fiscale lijfrenteruimte is gelijkgetrokken met het maximale inlegpercentage voor pensioenen. Het percentage voor de berekening van de lijfrenteruimte is hiermee verhoogd van 13,3% naar 30%, een stijging van maar liefst 225%. Hoe benut je de ruimte optimaal? Door […]

DBA of VBA – wat maakt het uit?

Vrijdag 6 oktober jl. is het wetsvoorstel ‘verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ (VBA of VBAR) ter consultatie gepubliceerd. Dit betreft de langverwachte wetgeving omtrent het inhuren van zzp’ers en de vraag of die al dan niet een arbeidsovereenkomst hebben. Volgens minister Van Gennip wordt het allemaal veel duidelijker en eenvoudiger… De minister geeft aan dat de jurisprudentie […]

Niet voldoende uren gemaakt: welke uren tellen mee voor het urencriterium in verband met de zelfstandigenaftrek?

Stel, u komt uren tekort voor het urencriterium. Dat kan dus geld kosten. Maar misschien vergeet u wel uren mee te nemen die wel gewoon meetellen. Welke uren moet u dan niet vergeten voor het urencriterium? Zelfstandigenaftrek. Als u gebruik wilt maken van de zelfstandigenaftrek, dan zult u voldoende uren moeten maken. Dat wordt het zogenaamde […]

Voorstel nieuwe box 3-heffing: combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting

De coalitie is het eens geworden over een voorstel voor een nieuw box 3-stelsel. In het conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 stelt het demissionaire kabinet een box 3-heffing voor met een combinatie van vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting. Het voorstel kan door het nieuwe kabinet gebruikt worden als hulpmiddel, het huidige demissionaire kabinet vindt het niet passend om […]

Meer regeldruk voor huisartsen, helft denkt wel eens aan stoppen

Ondanks pogingen van de overheid om de administratieve lasten voor huisartsen te verminderen, zijn die in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Vier op de vijf huisartsen zegt tegenwoordig meer tijd kwijt te zijn aan administratie dan vijf jaar geleden en bijna de helft van de huisartsen overweegt daarom wel eens te stoppen. Dat blijkt […]

Stevige inzet overheid nodig voor behouden van de huisarts in de wijk

Op dinsdag 19 september heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024 gepresenteerd. Onderdeel daarvan is de begroting van VWS, waarin het ministerie de plannen en begroting voor de zorg beschrijft. In dit bericht lees je de belangrijkste punten ten aanzien van de huisartsenzorg die wij in deze stukken aantroffen. VWS kondigt een versterking van de eerstelijnszorg […]

Is de inbraakbeveiliging van jouw bedrijfspand in orde?

Veel ondernemers krijgen ooit te maken met een inbraak in hun bedrijfspand. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Mogelijk mis je niet alleen waardevolle spullen, maar komt ook het werk stil te liggen door de inbraak. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen. Zorg ervoor dat de inbraakbeveiliging van jouw werkplek op orde is.  Is jouw […]

Werkgevers plaatsen minder vacatures, arbeidsmarkt blijft krap

Werkgevers zijn de laatste tijd wat minder hard op zoek naar nieuwe medewerkers. Ondernemers hebben in april, mei en juni namelijk minder vacatures geplaatst dan voorgaande maanden. Maar de spanning op de arbeidsmarkt is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog steeds hoog. Het grote aantal onvervulde vacatures leidt al langer tot personeelstekorten […]

Belastingplannen voor eenmanszaak, vof, maatschap of cv

In de voorgestelde plannen voor 2024 betalen werkenden en gepensioneerden minder belasting en houden netto meer geld over. Mensen met een lager inkomen gaan er meer op vooruit dan de hogere inkomens. In de Inkomstenbelasting wordt je persoonlijk inkomen belast. Dat gebeurt in drie boxen: Box 1 inkomen uit arbeid, uitkering, eigenwoningbezit Box 2 inkomen […]

De huidige arbeidsmarkt is krap, maar het wordt nog erger

Bedrijven kunnen nu al moeilijk aan personeel komen, maar uitkeringsinstantie UWV verwacht dat vergrijzing dit de komende jaren nog verergert. Vooral na 2025 zijn er structureel te weinig mensen beschikbaar. Digitalisering, arbeidsmigranten en werken na het pensioen kunnen dit oplossen. Oorzaak van de problemen is wat het UWV de “dubbele vergrijzing” noemt. Niet alleen gaan […]

Aftrekbeperking inkomstenbelasting bij maaltijdkosten die onder WKR vallen

De fiscus heeft terecht een aftrekbeperking toegepast op maaltijdkosten van personeel die de werkgever maakte (en op grond van de werkkostenregeling voor de loonbelasting onbelast zijn gebleven), oordeelt Hof Den Bosch.  Een IB-ondernemer die een supermarkt exploiteert past voor zijn personeel in 2016 de werkkostenregeling toe. Tot de loonkosten die ten behoeve van zijn werknemers […]

De vertrouwenspersoon wordt verplicht

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een vertrouwenspersoon voor werkgevers verplicht stelt. Hoe bereidt u zich hier nu al op voor? Veel psychische klachten. Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om goed voor uw personeel te zorgen. U moet voldoende bescherming bieden tegen lichamelijke, psychische en sociale klachten. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) […]

Werktijden: zo lang mag uw werknemer werken

Uw werknemers mogen een maximaal aantal uur per dag of per week werken. Soms mag een werknemer langer werken, maar alleen als het niet anders kan. U mag de werktijden niet zomaar veranderen. Wat zijn de regels voor wettelijke arbeidstijden? Arbeidstijden of werktijden zijn de uren die uw werknemer voor u werkt. Werknemers van 18 […]

Nog 226.000 ondernemers hebben coronaschuld, een op de vijf betaalt niet

Ongeveer 226.000 ondernemers hebben op dit moment nog een openstaande coronaschuld bij de Belastingdienst. Zij hebben sinds oktober 2022 een betalingsregeling lopen. Het merendeel houdt zich aan de termijnen, maar zeker 43.000 ondernemers hebben nog niets betaald, schrijft demissionair staatssecretaris Marnix van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal ondernemers met een […]

Regeling rondom OV-kaarten versimpeld

Wanneer je niet met de auto reist maar met het openbaar vervoer, kan jouw baas je een OV-abonnement of OV-kortingskaart geven of ter beschikking stellen (uit te lenen). Heb je zelf een OV-kaart? Dan kan jouw baas je daarvoor een vergoeding geven. De belastingregels die daarvoor gelden zijn op dit moment redelijk ingewikkeld, maar deze […]

Hoe hoog is de vrije ruimte van de WKR in 2024?

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit staat op Prinsjesdag in de overige fiscale maatregelen. Op grond van het Belastingplan 2023 werd het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2023 verhoogd […]

Steeds meer cao’s bevatten afspraken over zzp’ers, maar verdeelde reacties

Een opvallende trend heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld in Nederland, waarbij steeds meer collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ook afspraken bevatten voor zzp’ers. Hoewel cao’s traditioneel tussen werkgevers en werknemers worden gesloten, zijn er nu negen cao’s die specifieke bepalingen voor zzp’ers omvatten.  Deze cao’s omvatten diverse sectoren, waaronder architectuur, toneel en dans, en kunsteducatie. Meestal […]

Fiscus trekt modelovereenkomsten vrije vervanging per 1 januari in

Bedrijven die opdrachtnemers inhuren met een modelovereenkomst op basis van vrije vervanging, moeten de arbeidsrelatie opnieuw tegen het licht houden. De Belastingdienst trekt goedgekeurde modelovereenkomsten met ingang van 1 januari komend jaar in. De fiscus trekt de overeenkomsten in naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak dat er bij vrije vervanging sprake […]

Spaar-BV verliest aantrekkelijkheid door gewijzigde belastingregels

De aantrekkelijkheid van de spaar-BV is sterk verminderd door recente veranderingen in belastingregels. René Bruel, vermogensplanningsexpert bij ABN Amro MeesPierson, benadrukt in het FD dat de voordelen nu vooral gelden voor aandelen en vastgoed met een bescheiden rendement. Door de nieuwe vermogenstaks, die nauw aansluit bij de feitelijke spaarrente, blijkt het fiscaal gunstiger om dergelijke vermogens […]

Marge mkb verder onder druk, personeelstekort blijft

Een meerderheid van het mkb (55%) geeft aan dat marges onder druk staan door oplopende kosten. Dit terwijl het gros van de sector al een enorme uitdaging heeft met het terugbetalen van te veel ontvangen coronasteun en belastingschulden. ‘Het is vijf voor twaalf voor het mkb’, waarschuwt financieringsplatform October, dat onder meer dan vijfhonderd ondernemers […]

Box-3 zaak: hof biedt geen rechtsherstel voor 2015 en 2016

Een echtpaar verzocht om vermindering van de aanslagen IB/PVV voor de jaren 2015 tot en met 2017. Bij het hof stelden ze zich op het standpunt dat de box 3-heffing in strijd is met artikel 1 EP en met artikel 14 EVRM en dat het aan de rechter is om rechtsherstel te bieden. Ook zou […]

Extra voorwaarden turboliquidatie vanaf 15 november 2023

Met ingang van 15 november 2023 treedt de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in werking. Deze wet beoogt schuldeisers beter te beschermen door een verplichting om altijd in bepaalde mate financiële verantwoording af te leggen bij een liquidatie. Onderstaand gaan wij in op deze nieuwe wet en in welke gevallen deze van toepassing is. Wat is […]

Minimumuurloon gaat in op 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf die datum is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden […]

Een op vijf regels voor mkb niet werkbaar

Het mkb vindt dat 21 procent van alle verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving slecht of niet werkbaar is. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over regeldruk van het ministerie van Economische zaken. Ondernemersverenigingen pleiten voor ‘harde reductiedoelstellingen’. VNO-NCW, MKB-Nederland en een aantal brancheorganisaties lezen in de rapportage zelfs dat ‘bijna een derde van […]

Minister drukt pauzeknop in voor jaarverantwoording

Afgelopen woensdag 5 juli heeft minister Helder tijdens het commissiedebat eerstelijnszorg toegezegd de ‘pauzeknop’ in te drukken voor de eerstelijns zorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar moeten maken. Het indrukken van de ‘pauzeknop’ betekent dat deze groep over de boekjaren 2022 en 2023 niet verplicht een jaarverantwoording openbaar hoeft te maken. Wat […]

Voorstel verplichte AOV in 2024 verwacht

De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. Het wetsvoorstel over het pensioenakkoord is in het voorjaar van 2024 klaar, verwacht de regering. Als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, wordt de wet ingevoerd. Hoofdlijnen van verplichte AOV Hoe de verplichte […]

Einde hypotheekrenteaftrek komt langzaam in zicht, wie krijgen het lastig?

Voor een groep 50-, 60-, 70- en 80-plussers geldt dat de hypotheekrenteaftrek nog maar 7,5 jaar van toepassing is. Het gaat in eerste instantie om consumenten die voor 2001 een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten. Sinds 2001 geldt namelijk de regel dat de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar is, wat betekent dat vanaf 1 januari 2031 de […]

Zorgverleners moeten medische gegevens online delen (1 juli 2023)

Ben je zorgverlener? Per 1 juli 2023 is de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) ingegaan. Deze wet verplicht zorgverleners om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Die verplichting moet fouten voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. De komende jaren maken zorgverleners en -aanbieders afspraken over het uitvoeren van de nieuwe wet. De eerste verplichting […]

Hoe gebruik ik als ondernemer de werkkostenregeling (WKR)?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Vrije ruimte werkkostenregeling U mag onbelast vergoedingen geven. Het totale bedrag moet wel onder de vrije ruimte blijven. Deze wordt berekend met de […]

Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden van wanbetalers in

Tijdens de coronacrisis kon u ervoor kiezen om de betaling van uw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet u deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Als u hier niet aan voldoet, ontvangt u in juli 2023 een brief waarin staat dat de Belastingdienst de betalingsregeling […]

Personenvennootschap in nieuwe jas?

De overheid wil het voor ondernemers makkelijker maken om samen een bedrijf te starten. De huidige regels voor personenvennootschappen (vof, cv en maatschap) gaan op de schop. Nu zijn ze nog verspreid over meerdere wetten en komen ze deels uit 1839. Door ze moderner en eenvoudiger te maken, sluiten ze beter aan bij de huidige […]

Ziekmelding niet geaccepteerd, ontslag op staande voet onterecht

De werkgever had een bedrijfsarts moeten inschakelen in plaats van de ziekmelding van de werkneemster niet te accepteren en haar op staande voet te ontslaan. De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet. De werkneemster is met terugwerkende kracht ontslagen voor feiten en omstandigheden die na de ontslagdatum hebben gespeeld. Tussen partijen staat vast dat […]

Hoge Raad schept duidelijkheid: wanneer is een zzp’er toch in loondienst?

Is de arbeidsrelatie van de zzp’er een overeenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst? Het vraagstuk houdt de gemoederen van werkgevers en zelfstandigen al jaren bezig. Een recente uitspraak van de Hoge Raad maakt nu duidelijk welke beoordelingscriteria het zwaarst wegen.  Wet DBA Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer werkt een zzp’er […]

Belastingrente: Verhoging belastingrente van 4% naar 6% voor btw, loonbelasting en andere belastingen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de verhoging van de belastingrente van 4% naar 6% met ingang van 1 juli 2023. De belastingrente wordt met ingang van 1 juli 2023 verhoogd van 4% naar 6% voor de btw, loonbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting, dividendbelasting, overdrachtsbelasting, BPM, accijns, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en belastingen op milieugrondslag verhoogd […]

De nieuwe pensioenwet: dit betekent het voor u

De nieuwe pensioenwet is aangenomen. Op 1 juli 2023 start een overgangsfase van een paar jaar waarin werkgevers en werknemers afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Ook voor zzp’ers komen er nieuwe regels. Lees wat de nieuwe pensioenwet voor u betekent. Wat is de nieuwe pensioenwet? De nieuwe pensioenwet in het kort […]

Fiscus begint eind augustus pas met invorderen coronaschulden

De tienduizenden ondernemers die nog helemaal niets hebben afbetaald van hun coronaschulden bij de Belastingdienst hebben nog tot uiterlijk 29 augustus de tijd om te betalen of zich te melden. Eerst zouden bedrijven hier deze week al een brief over krijgen, maar de brieven gaan pas begin juli de deur uit. De datum die op de […]

Internetconsultatie over beperkte toegang tot het UBO-register

Tot 28 juni 2023 loopt er een internetconsultatie over de Wijzigingswet beperkte toegang UBO-registers. Aanleiding vormt de uitspraak van het EU-Hof van Justitie van 22 november 2022 over de opzet en raadpleging van het UBO-register. Het EU-Hof oordeelde dat ‘de toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden een ernstige inmenging vormt […]

‘Meeste zzp’ers zijn tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering’

Tweeënzeventig procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is tegen het plan van minister Van Gennip voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor IB-ondernemers. Dat blijkt uit een achterbanraadpleging van leden van Vereniging Zelfstandigen Nederland. In totaal namen hier ruim 9200 zelfstandigen aan deel, verdeeld over diverse sectoren. Negentig procent van hen is volledig zelfstandig ondernemer, 10% heeft daarnaast […]

Online huisarts ‘enige optie’ voor groeiend aantal patiënten

Op veel plekken in Nederland is er een nijpend tekort aan huisartsen. Huisartsencollectief Arene haalt druk van de ketel met online consulten. Alleen als het moet, word je doorverwezen naar een praktijk. Het is nu al de realiteit voor duizenden patiënten en het bedrijf ziet mogelijkheden om landelijk uit te breiden. Overbelaste huisartsen in Zevenbergen […]

Hoe hoog is de wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is vanaf 1 juli 2023 6,00 % (voor niet-handelstransacties) of 10,5 % (voor handelstransacties). Wettelijke rente 2% hoger vanaf 1 juli 2023 Vanaf 1 juli 2023 stijgt de rente op krediet van 12% naar […]

Waarnemingsvergoeding tandartsenmaatschap btw-belast

Een maatschap sluit met 5 tandartspraktijken een waarnemingsovereenkomst. Daarin staat dat zij tegen vergoeding beschikbaar is voor het verrichten van spoedbehandelingen buiten de reguliere openingstijden van de betreffende tandartspraktijken. De maatschap huurt zelf een ruimte, gebruikt eigen apparatuur en heeft eigen ondersteunend personeel. Patiënten sluiten voor de spoedbehandeling een afzonderlijke overeenkomst met de maatschap en […]

Belastingdienst overtreedt eigen regels inhuur zzp’ers

De Belastingdienst, die moet beoordelen of bij de inhuur van zzp’ers sprake is van schijnzelfstandigheid, huurde zelf zzp’ers in terwijl dat voor dat werk eigenlijk niet mocht. De dienst overtrad hiermee de wet, die deze zelf hoort te handhaven. Dat concludeert de Rekenkamer in een rapport, waarin ze de fiscus een veeg uit de pan […]

Nieuwe wetten en regels voor mkb’ers vanaf 1 juni 2023

Tussen juni en december 2023 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo komt er een verbod op de online verkoop van sigaretten en sigaren. Zieke AOW-werknemers krijgen loon minder lang doorbetaald. Een bv kun je voortaan online oprichten. En modeketens moeten verplicht oude kleding inzamelen. De nieuwe wetten en wetswijzigingen voor mkb’ers: […]

Besluit medische vrijstelling gewijzigd voor diensten medisch pedicure

De diensten van een medisch pedicure zijn met terugwerkende kracht vanaf 9 september 2022 btw-vrijgesteld. Daartoe is het besluit inzake de vrijstelling voor gezondheidskundige diensten aangepast. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Hoge Raad van 22 september 2022, waarin de Hoge Raad de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bevestigd. Dit hof stelde vast dat […]

10 minuten voor werktijd verplicht aanwezig: betaalde werktijd

Gelden de tien minuten die de werknemer op grond van de planningsregels van zijn werkgever vóór aanvang van zijn dienst aanwezig moet zijn als betaalde werktijd? Het gaat in deze zaak om een loonvordering van een werknemer van een callcenter. Het geschilpunt betreft de vraag of de tien minuten die de werknemer volgens de planningsregels […]

De magische 1225 uur: alles over het urencriterium

1225 uur, voor ondernemers een haast magisch getal. Want als je minimaal 1225 uur per jaar werkt aan je bedrijf heb je recht op belastingvoordeel. Denk aan startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Dit kan je duizenden euro’s per jaar schelen. Hoeveel moet je per week werken om 1225 uur per jaar te halen? Lees het antwoord op […]

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): MSB

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de toelatingensystematiek van de WTZi vervangt en stelt eisen aan de bestuursstructuur van vergunningplichtige […]

Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb

Cybercriminelen richten hun pijlen dit jaar vooral op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Vorig jaar was vooral het grootbedrijf het doelwit, maar dit jaar zijn de verschillen tussen de twee nog marginaal. Waar de risicoperceptie van het grootbedrijf sterk steeg, blijft die van kleinere ondernemingen echter gelijk. ABN AMRO deed recent onderzoek onder 233 zakelijke […]

Gevolg Deliveroo-arrest: toets uitvoering modelovereenkomst van opdracht aan daadwerkelijke afspraken

Een medische praktijkeigenaar en een zzp’er moeten samen toetsen of de uitvoering van de modelovereenkomst van opdracht overeenstemt met de daadwerkelijke afspraken. Is dit het geval, dan is de kans op schijnzelfstandigheid erg klein. Dit volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest heeft gedaan. Fietskoeriers werkten als schijnzelfstandigen, aldus Hoge Raad […]

Wat worden de regels over de beoordeling van arbeidsrelaties?

Het kabinet wil dat er duidelijke regels komen over de beoordeling van arbeidsrelaties. Deze regels moeten ertoe leiden dat het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandi-gen wordt verkleind. Welke maatregelen zijn hiertoe voorgesteld? Antwoord Om de balans te herstellen op het gebied van werken met zzp’ers en als zelfstandige, heeft het kabinet een flink aantal […]

Belastingdienst schort opleggen definitieve aanslagen en afhandelen van bezwaarschriften box 3 op

De Belastingdienst gaat het opleggen van definitieve aanslagen en het afhandelen van bezwaarschriften box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aanhouden tot een nieuw arrest van de Hoge Raad. Dit geldt alleen voor aanslagen met box 3-inkomen dat bestaat uit meer dan alleen banktegoeden, zoals inkomsten uit aandelen of vastgoed. Over de […]

Software-updates: houd de deur dicht voor hackers

Ben je net lekker aan het werk op je computer, krijg je een pop-up over een software-update. Je klikt de melding weg. Nu even niet. Herkenbaar? Toch is direct updaten van je systeem belangrijk. Met updates repareer je kwetsbaarheden in je software. Doe je dit niet? Dan dringen cybercriminelen je computernetwerk binnen en stelen je […]

Zal ik mijn meewerkende partner een meewerkbeloning geven of meewerkaftrek claimen?

Zal ik mijn meewerkende partner een meewerkbeloning geven of is het fiscaal voordeliger om de meewerkaftrek aan de hand van de door haar gewerkte uren te claimen in mijn aangifte voor de IB? Waar moet ik voor kiezen?   Werkt uw partner mee in uw onderneming en betaalt u daarvoor geen vergoeding? Dan kunt u […]

Rechtbank wijst eis logopedisten af

Zeven logopedie praktijken hebben in januari in een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag geëist dat zorgverzekeraars hun tarieven voor logopedie optrekken tot een kostendekkend niveau. Zij betoogden dat uit de Bestuurlijke Afspraken blijkt dat zorgverzekeraars dat moeten doen en gebruikten daarbij het zogenaamde Gupta-rapport Kostenonderzoek Paramedische Zorg om hun eis te onderbouwen. De uitspraak volgde gisteren, […]

Gevolgen rekening-courantschuld door Wet excessief lenen

Bent u DGA, dan kunt u ervoor kiezen om in plaats van dividend uit te keren, bedragen uit de BV te onttrekken onder de noemer van geldlening of rekening-courant. Hierdoor bent u in tegenstelling tot een dividenduitkering of het opnemen van een hoger salaris niet direct belasting verschuldigd. Om dit zogenoemde excessief lenen te beperken, […]

Zakelijke rijders pleiten voor variabele bijtelling

De zakelijke leaserijders zijn niet in hun nopjes met de overheidsplannen om fossiele brandstoffen duurder te maken en de bpm te verhogen. De vereniging VZR vindt dat die plannen de beoogde duurzaamheid juist in de wielen rijdt en stellen als alternatief voor om variabele bijtelling in te voeren. De overheid, die bijvoorbeeld tot ruim een halve […]

Handreiking jaarverantwoording Wtza: overzicht van welke gegevens gepubliceerd moeten worden en wie wat kan inzien

17 februari 2023 Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Los van de meldplicht, de vergunningplicht en het vereiste van een interne toezichthouder, behelst de Wtza – althans de Aanpassingswet Wtza – ook een ruimere jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders. De NZa heeft recent 5 handreikingen gepubliceerd ten aanzien van die jaarverantwoording, om de zorgaanbieder op weg […]

Voornemen verruiming openbaarmakingstermijnen openbare jaarverantwoording voor deel nieuwe verantwoordingsplichtigen

Met de op 1 januari 2022 in werking getreden Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) is de openbare jaarverantwoording verplicht geworden voor álle zorgaanbieders. Minister Helder heeft laten weten dat zij al bestaande zorgaanbieders die behoren tot de nieuwe groep en die de jaarverantwoording voor het eerst moeten gaan openbaren, meer tijd wil geven voor het openbaren […]

Tweede Kamer wil uitleg van minister Helder over jaarverantwoordingsplicht

Deze week verzocht het CDA in de Tweede Kamer de minister om schriftelijke vragen over de jaarverantwoording te beantwoorden. Minister Helder ziet geen aanleiding om de regeling Openbare jaarverantwoording (uitvloeisel van de Wtza) te herzien en gaat niet in op het alternatieve voorstel van de Eerstelijnscoalitie waarvan de LHV deel uitmaakt. Dit meldde zij op […]

Deadline nadert voor aanvraag uitstel aanleveren gegevens UBD-verplichting!

Wil je nog uitstel aanvragen voor het aanleveren van gegevens en bedragen die in 2022 zijn uitbetaald aan derden? Kom dan nu in actie! De deadline hiervoor verstrijkt namelijk op 3 april aanstaande. Inhoudingsplichtigen en niet-inhoudingsplichtigen die in 2022 bedragen aan derden hebben uitbetaald, kunnen op twee manieren uitstel krijgen. Ten eerste door een brief […]

VEB start proefproces over box 3-heffing beleggingen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) maakt de gang naar de rechter om het forfaitair rendement van 5,5% op beleggingen in 2022 aan te vechten. Dat fictieve percentage ‘staat in schril contrast met cijfers van DNB waaruit blijkt dat beleggers in 2022 een gemiddeld vermogensverlies van 14 procent hebben moeten slikken’, licht de vereniging de stap […]

Definitieve forfaitaire rendementen box 3 2022 gepubliceerd

De staatssecretaris van Financiën heeft de regeling gepubliceerd met de definitieve forfaits van de Wet rechtsherstel box 3 voor 2022. De forfaits wijken op twee punten af van de voorlopige forfaits voor de verschillende categorieën van box 3 in 2022. Het forfait voor bank- en spaartegoeden is verlaagd van 0,01% naar 0,00%. Het forfait voor schulden is […]

Toch geen verhoging belastingrente Vpb en bronbelasting per 1 maart

De aangekondigde verhoging van belastingrente naar 10,5% voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting per 1 maart 2023 is niet doorgegaan. De belastingrente blijft voorlopig 8%. In het voorjaar worden de percentages van de belastingrente opnieuw beoordeeld. Dit meldt staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Het Besluit belasting- en invorderingsrente zal zo spoedig mogelijk […]

Niet op afspraken bedrijfsarts komen is redelijke grond voor ontslag

  De kantonrechter wees onlangs het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werkneemster te ontbinden toe. De tandartsassistente was niet verschenen op afspraken bij de bedrijfsarts. Er is echter geen sprake van ernstige verwijtbaarheid en daarom is de werkgever wel een transitievergoeding verschuldigd. Verwijtbaar gehandeld De werkgever stelt zich primair op het […]

VWS volhardt in invoering jaarverantwoording

02 februari 2023 Als LHV verzetten we ons al jaren stevig tegen de jaarverantwoordingsplicht en de extra administratieve belasting die dit betekent voor huisartsen. Maar onze gesprekken met het ministerie van VWS en toezichthouder NZa hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. VWS volhardt in de invoering van de jaarverantwoording, ook voor zorgaanbieders in de eerste […]

Nieuw model Overeenkomst van opdracht Mondzorgpraktijk beschikbaar

De Belastingdienst heeft de nieuwe modelovereenkomst van opdracht Mondzorgpraktijk beoordeeld. Met deze overeenkomst leggen tandartsen en mondhygiënisten afspraken over de samenwerking en arbeidsrelatie vast. Het nieuwe model is vanaf nu online beschikbaar.   Waarom is er nieuwe modelovereenkomst? De Belastingdienst geeft voor een periode van 5 jaar een oordeel over een modelovereenkomst. De oude modelovereenkomst […]

Box 3-heffing op basis van werkelijk rendement nog geen uitgemaakte zaak

De planning is dat vermogenden in 2026 belasting gaan betalen over het werkelijke rendement dat zij met hun spaar- of beleggingsgeld hebben gehaald. Maar Van Rij houdt in een brief aan de Tweede Kamer nadrukkelijk de deur open naar een nieuwe, meer werkbare variant van de forfaitaire box 3-heffing. De VVD had Van Rij gevraagd […]

Eerste lijn kritisch over wetsvoorstel Wibz: opnieuw lastenverzwaring

De meeste verplichtingen in het wetsvoorstel Wibz zijn niet uitvoerbaar voor huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders. Dat hebben wij samen met 8 andere eerstelijnsorganisaties aan minister Helder laten weten. Het wetsvoorstel veroorzaakt een stapeling van administratieve lasten en controlemaatregelen. Het doel van het wetsvoorstel Wibz is publiekrechtelijk toezicht introduceren op meerdere aspecten van de bedrijfsvoering van […]

Belastingdienst verstuurt informatiebrieven aan niet-bezwaarmakers box 3

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de […]

UBD per 2022

Vanaf het belastingjaar 2022 is de regeling waarbij de Belastingdienst van administratieplichtigen informatie over uitbetalingen aan derden wil ontvangen uitgebreid. De oude regeling stond ook wel bekend als ‘de IB47-regeling’.  Met ingang van 2022 moeten inhoudingsplichtigen en collectieve beheersorganisaties (hierna: cbo’s) verplicht en op eigen initiatief die gegevens aanleveren, dus zonder expliciete uitnodiging van de […]

Belastingrente Vpb per 1 maart naar 10,5 procent

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting gaat met ingang van 1 maart omhoog van 8 naar 10,5 procent. ‘Het wordt daarom nog belangrijker om belastingrente te beperken/voorkomen door het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting’, adviseert KPMG Meijburg & Co. De belastingrente is verschuldigd als na verloop van zes […]

Aansprakelijkheid Maat stopt niet bij uittreding

Een maatschap is een contractuele samenwerking die in de praktijk veel voorkomt. Deze samenwerking kan vergaande gevolgen hebben – ook nadat een maat is uitgetreden. Wanneer je als maat uit een maatschap treedt, ben je daarmee namelijk niet zonder meer ook van alle verplichtingen af. Let daarom op welke verplichtingen je als maat bent aangegaan […]

Belastingdienst gaat soepel om met uitstelverzoek renseignering

Tijdens het Becon-overleg van vrijdag jl. is de renseigneringsverplichting besproken die is opgenomen in artikel 22a Uitvoeringsbesluit wet IB 2001. De Belastingdienst heeft toegezegd tegemoet te willen komen aan verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting. Renseigneringsverplichting Vorige week berichtte SRA al dat de Belastingdienst meent dat betalingen in 2022 aan ondernemers (natuurlijke personen) die […]

Medisch specialisten verplicht in loondienst?

Op 13 december 2022 heeft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op het eventueel verplichten van loondienst voor medisch specialisten. Dit was al onderwerp in het Integraal Zorgakkoord. De discussie over dit onderwerp loopt al langer en er zijn al verschillende (juridische) rapporten over verschenen. Eén […]

Definitieve aanslagen inkomstenbelasting met box 3-heffing: maak bezwaar!

Inmiddels is duidelijk dat de Belastingdienst weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting vaststelt waarin box 3-inkomen is opgenomen. Dit betreft aanslagen over de jaren tot en met het belastingjaar 2021 en later dit jaar over het belastingjaar 2022. Automatisch rechtsherstel De Belastingdienst past uit eigen beweging het zogenoemde automatische rechtsherstel toe. Lees: men berekent het box 3-inkomen […]

UBO-register kan weer publiekelijk toegankelijk worden, maar kabinet kiest daar niet voor

Minister Kaag van Financiën heeft vrijdag in een Kamerbrief laten weten hoe het kabinet van plan is om te gaan met de uitspraak die het Hof van Justitie EU in november vorig jaar deed over het UBO-register. Het is niet uitgesloten dat er lidstaten zullen zijn die de UBO-informatie wel publiekelijk toegankelijk zullen houden, schrijft Kaag onder […]

Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 3b tandartsen en mondhygiënisten januari 2023

Het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan heeft op 7 december jl. het Capaciteitsplan 2022 voor de tandartsen en de mondhygiënisten vastgesteld. Uitkomsten Tandartsen Het advies voor de opleiding tot tandarts is dat jaarlijks 375 studenten tandheelkunde instromen, om in 2042 evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod aan tandartsen. Dit advies is een ophoging […]

AVG en verplichtingen voor de werkgever: hoe zit het precies?

In arbeidsrelaties brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor werkgevers een aantal specifieke verplichtingen met zich mee. Zo heeft de werkgever als verwerkingsverantwoordelijke op basis van de AVG diverse taken en verantwoordelijkheden zoals het: doen van een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens bij een datalek; opstellen en actueel houden van de registers van verwerkingsactiviteiten en […]

Helft werkgevers moet nog definitieve NOW-aanvraag doen

Voor ruim de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, gaat de tijd dringen. Zij hebben nog geen aanvraag ingediend voor de definitieve vaststelling van de loonsubsidie, meldt het UWV. De deadline ligt op 22 februari; de uitkeringsinstantie gaat een communicatiecampagne opzetten. In de vier […]

Rittenregistratie niet nauwkeurig genoeg, bijtelling terecht

Een werknemer die in een auto van de zaak rondrijdt is door de rechtbank Den Haag niet in het gelijk gesteld in de zaak die hij had aangespannen tegen de fiscus over een naheffingsaanslag loonheffingen en een verzuimboete. Zijn rittenregistratie voldoet niet aan de eisen, onder meer omdat de adressen van de bestemmingen en de […]

Namens alle medewerkers van Arts en Accountant wensen wij u een voorspoedig, gelukkig en vooral een gezond 2023! Wij willen u bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en kijken uit naar een prettige voortzetting daarvan in het nieuwe jaar. Op 2 januari 2023 staan wij weer voor u klaar.

Heeft u dit jaar gewerkt met zzp’ers? Dan moet u actie ondernemen

Heeft uw huisartsenpraktijk in 2022 gewerkt met zzp’ers zoals waarnemend huisartsen of praktijkmedewerkers? Dan moet u hiervoor voor 1 februari een aantal gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. In dit bericht leest u wat u moet doen. Wat verborgen in het Belastingplan 2022 staat een nieuwe verplichting waarmee u nu mogelijk te maken krijgt: de verplichting […]

Let op! Renseigneringsverplichting voor zzp’ers die niet btw-plichtig zijn

Wanneer u een zzp’er inleent, bent u niet inhoudingsplichtig. Daarom hoeft u geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen af te dragen en betalen. Sinds januari 2022 bestaat er wel een nieuwe renseigneringsverplichting voor de inleners. U moet sommige betalingen aangeven bij de Belastingdienst. Lees hieronder verder om erachter te komen voor wie de verplichting geldt en wat de […]

Winstuitkering in de zorg onder druk door Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders?

Eind november 2019 werd het al aangekondigd: een wetsvoorstel dat de bedrijfsvoering van zorginstellingen zou moeten verbeteren én excessen op het gebied van winstuitkering zou moeten tegen gaan. Nu is het dan eindelijk gepubliceerd en ter consultatie voorgelegd. In dit artikel besteden wij aandacht aan de inhoud en gevolgen van het aangekondigde Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering […]

Juridische regels (schijn)zelfstandigheid verder uitgewerkt, meer handhaving fiscus

Het kabinet heeft de eerder dit jaar aangekondigde maatregelen rond zzp’ers verder uitgewerkt. Onder meer de zelfstandigenaftrek is sneller en sterker verlaagd. Ook wordt er gewerkt aan de juridische verduidelijking van de regels rond de vraag wanneer iemand in dienst is. Tot slot wordt ingezet op handhaving door de Belastingdienst. Op korte termijn wordt dit gedaan […]

40% ondernemers bewaart bonnen in een schoenendoos

Ruim de helft van de kleine ondernemers werkt minstens één keer per week zijn of haar administratie bij. Toch bewaart vier op de tien ondernemers bonnetjes in een (schoenen)doos, kastlade of andere plek in huis. Volgens de belastingdienst zijn er betere manieren om de administratie in te richten. Een flitspeiling van de belastingdienst onder 430 […]

Aantal openstaande vacatures in de zorg stijgt door

Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging van zo’n 700. In totaal werken er in de zorg zo’n 1,5 miljoen […]

Aantal faillissementen stijgt, vooral onder mkb’ers

Het aantal bedrijven is het afgelopen jaar met 5,6 procent gegroeid. Tegelijk neemt het aantal faillissementen af, met name onder mkb-bedrijven. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De groei in het aantal stoppers van de laatste maanden heeft in november niet doorgezet. Ondanks de naweeën van de coronacrisis en de huidige kostencrisis […]

Minister deelt voornemen voor uitstel jaarverantwoordingsplicht

‘Nieuwe’ zorgaanbieders mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg (over boekjaar 2022) uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023. Dat schreef minister Helder eerder deze maand aan de Tweede Kamer, over de uit de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) voortgevloeide openbare verantwoordingsplicht. In de Wmg (Wet marktordening gezondheidszorg) is voor de openbare jaarverantwoording een uiterste aanleverdatum van 1 juni na afloop […]

Bevestiging ministerie van Financiën: niet-bezwaarmakers box 3 hebben dezelfde rechtspositie als massaal bezwaarmakers

Het ministerie van Financiën heeft in haar ambtelijke brief aan de koepelorganisaties nogmaals en uitdrukkelijk bevestigd dat niet-bezwaarmakers box 3 voor de jaren 2017-2020 door middel van de ‘massaal bezwaar plus’ procedure in dezelfde rechtspositie komen als de massaal bezwaarmakers. Dit betekent ook dat zij – indien de Hoge Raad oordeelt dat niet-bezwaarmakers in aanmerking […]

Europees Hof haalt streep door publieke toegankelijkheid UBO-register

Het Europese Hof van Justitie heeft dinsdag uitgesproken dat de toegankelijkheid van het UBO-register voor het grote publiek ‘een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens’. Daarmee wordt een streep gezet door de algemene openbaarheid van het register. Wat de gevolgen exact gaan zijn voor het UBO-register moet […]

Kaag: tijdelijk geen informatieverstrekking uit UBO-register na uitspraak hof

Minister Kaag van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd om per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen, heeft ze in een Kamerbrief laten weten. De komende tijd wordt eerst bekeken wat de gevolgen zijn van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Europese Hof […]

BTW vrijstelling Medische beroepsbeoefenaren

De vrijstelling geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Hiervan is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. In het algemeen moet het gaan om handelingen die als doel hebben ziekten te diagnosticeren en, zo mogelijk, te genezen. […]

Jubelton vooruitlopend op afschaffing nog erg in trek

Hoewel de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning – de jubelton – pas in 2024 helemaal wordt afgeschaft lopen veel vermogende ouders en hun kinderen alvast vooruit op de aanstaande verlaging van de fiscale vrijstelling. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen vanaf 1 januari 2023 verlagen van  € […]

Drie eindejaarstips voor lijfrentehouders. Wel of geen directe actie vereist?

Het einde van belastingjaar 2022 nadert met rasse schreden. Ook op het terrein van lijfrenten moeten weer belangrijke keuzes worden gemaakt. Wat is handig om nu nog te doen en wat moet je vooral nalaten, zo aan het einde van het jaar 2022? Kan er iets worden doorgeschoven naar 2023? In deze bijdrage worden drie eindejaarstips […]

De nieuwe box 3-wetgeving en de overbruggingsregeling voor de tussenliggende jaren

Dat de box 3-wetgeving die geldt vanaf 2017 niet deugt, dat moge duidelijk zijn. Maar hoe gaat de box 3-heffing er dan wél uit te zien? Op dit moment is de wetgever van plan vanaf 2026 nieuwe box 3-wetgeving in te voeren, waarbij wordt geheven over het werkelijk genoten rendement. Maar hoe zal de inspecteur […]

Vrije ruimte in 2023 tijdelijk omhoog naar 3 procent

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) zal in 2023 tijdelijk verder stijgen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%. Dat laat minister Van Rij van Fiscaliteit weten in antwoord op vragen over het Belastingplan 2023. De tijdelijke verhoging wordt geregeld […]

Belastingplan 2023: afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

De doelmatigheidsmarge bij het vaststellen van het gebruikelijk loon van aanmerkelijkbelanghouders wordt afgeschaft. In de praktijk is het lastig om het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vast te stellen en heeft de doelmatigheidsmarge tot gevolg dat het loon voor de belastingplichtige 25% lager gesteld mag worden dan het loon dat normaal is voor het […]

Financieel experts voorzien grote problemen door overbruggingswet box 3

Financieel dienstverleners waarschuwen voor de negatieve gevolgen van de voorgenomen Overbruggingswet box 3. Ze voorzien een hausse aan bezwaarprocedures, overbelasting van de fiscus en het nemen van onverantwoorde beleggingsrisico’s door een groep mensen. Er moet uitstel komen, is het pleidooi. Het VFBO schrijft dat in een brief aan de vaste Kamercommissie van Financiën, die zich […]

Wetsvoorstel Belastingplan 2023, het overzicht

Het kabinet wil in 2023 de belasting op een inkomen uit werk (box1) tot € 73.071 verlagen van 37,07% naar 36,93%. De arbeidskorting wordt jaarlijks verhoogd. Box 3 Het huidige tarief in box 3 wordt met 1%-punt per jaar verhoogd naar 34% in 2025 en met ingang van 1 januari 2023 wordt het heffingvrije vermogen […]

Rendementspercentage ‘overige bezittingen’ box 3 voor 2023 bekend

De rendementspercentages voor banktegoeden en schulden voor 2022 en 2023 zijn nog niet bekend omdat ze achteraf bepaald worden maar voor ‘overige bezittingen’ in box 3 is voor 2023 een percentage vastgesteld van 6,17. Dat stond enigszins verborgen in de eind september verschenen Kamerbrief over het toekomstige box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Het Dossier Box 3 […]

Schouten opent optie tweede pijlerpensioen voor zzp’ers

De komende Wet toekomst pensioenen voorziet niet in een verplichting voor zzp’ers om pensioen op te gaan bouwen, maar pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s mogen wel bij wijze van experiment volgend jaar een tweedepijlerpensioen gaan aanbieden aan zelfstandigen, heeft minister Schouten besloten. Pensioenfondsen mogen vijf jaar lang experimenteren. Zzp’ers die zich in die tijd aanmelden, mogen […]

Het kabinet versoepelt de regels rondom het aflossen van coronabelastingschulden

Per 1 oktober 2022 zijn de regels rondom de terugbetaling van belastingschulden door het kabinet voor ondernemers versoepeld. Voor sommige ondernemers wordt het nu mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het gaat hierbij om ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar een schuld hebben van meer […]

Door coronajaar eerdere vrijval FOR toegestaan?

Een collega van u vroeg zich af of hij vanwege de coronacrisis de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet eerder mocht laten vrijvallen. Een begrijpelijke vraag, maar helaas … Wanneer kan de FOR wel vrijvallen? Lezersvraag. Een abonnee vroeg zich af of een ondernemer bij een geringe winst door toedoen van de coronacrisis de oudedagsreserve (gedeeltelijk) vrijwillig kon laten […]

Belastingplan 2023

Plannen kabinet belastingen in box 2 Het kabinet wil 2 belastingschijven introduceren in box 2 van de belastingen. In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting over de winst op hun aandelen (dividend). Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 en 31% voor het bedrag boven […]

Andere in het Belastingplan 2023 voorgestelde maatregelen zijn onder meer

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Vanaf 2024 gaat deze vergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,22 per kilometer; De verhogingen gelden ook voor de forfaits voor reiskosten ziekenbezoek, de kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten en voor de giftenaftrek als de vrijwilliger afziet van de reiskostenvergoeding; De 30%-regeling wordt […]

Kabinet stelt box 3-belasting over werkelijk rendement uit tot 2026

Het kabinet heeft het plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3 met een jaar uitgesteld tot 2026. Het uitstel volgt na onderzoek door Capgemini en gaat de schatkist € 385 miljoen kosten, meldt Financiën. Door het opschuiven van de nieuwe systematiek blijft de overbruggingswetgeving volgens de zogenaamde spaarvariant een […]

Kleineondernemersregeling gebruiken

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Je mag de KOR in elke rechtsvorm gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft. De KOR geeft alleen vrijstelling voor de omzetbelasting. Voor andere belastingen zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting, moet je aangifte blijven doen en op tijd […]

Opdrachtgever moet zelfstandigheid zzp’er bewijzen

De bewijslast omtrent het wel of niet als zelfstandige werken komt bij de werkgever te liggen. Dit blijkt uit de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin heeft de minister de plannen van het kabinet uiteengezet om de arbeidsmarkt te hervormen. Zo komt er een uitwerking van het begrip ‘gezag’. De […]

Wijziging arbeidswetgeving: wat zijn de civielrechtelijke en fiscale aandachtspunten?

Het zal u niet ontgaan zijn, per 1 augustus jongstleden is er een wijziging van de Nederlandse arbeidswetgeving ingegaan, als gevolg van de implementatie van een Europese Richtlijn van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden genoemd. Wat verandert er voor werkgevers als […]

Het ‘Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in het kort

Het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (nr. 35.496) is op 13 september 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter schriftelijke voorbereiding bij de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2023. Vermoedelijk zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel ruim voor de beoogde ingangsdatum hebben afgehandeld. In dit […]

Betalingstermijn coronaschulden toch verlengd naar 7 jaar

In de kern gezonde bedrijven krijgen onder voorwaarden twee jaar langer de tijd om hun tijdens de coronapandemie opgebouwde belastingschuld af te betalen. De schuld moet meer dan € 10.000 bedragen en de ondernemer moet kunnen onderbouwen waarom hij/zij de schuld niet in 5 jaar, maar wel in 7 jaar kan betalen. Bedraagt de belastingschuld meer dan […]

Jaarverantwoording over 2022

Na deponering is de jaarverantwoording door iedereen op de website www.jaarverantwoordingzorg.nl  en via het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) in te zien en dus openbaar. Vanaf 1 januari 2022 gelden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza). De Wtza kent verschillende onderdelen: melden, vergunning en intern toezicht, jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering (inclusief […]

Gedupeerden spaartaks geïnformeerd over teruggaaf

Het eerste deel van bezwaarmakers (aangesloten bij de massaalbezwaarprocedure) tegen de onrechtmatig verklaarde ‘spaartaks’ (de vermogensrendementsheffing) hebben een brief gekregen van de Belastingdienst. Daarmee is de “eerste fase van het rechtsherstel volgens planning afgerond”, meldt het ministerie van Financiën. Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad niet alleen dat de belasting over het ‘fictieve rendement’ […]

Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023

De tijdelijke regeling die minister Kaag in april aankondigde vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel in de verwerking van gegevens voor het UBO-register is verlengd van 1 september tot 1 januari 2023. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën op vragen van Accountancy Vanmorgen. Tijdelijke regeling Bedrijven en instellingen moesten op 27 […]

Maatregelen kabinet tegen belastingontwijking en belastingontduiking

Het kabinet wil de komende jaren verschillende maatregelen nemen om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. Om welke maatregelen gaat het en wat is daar inmiddels de status van? Het ministerie van Financiën heeft het onlangs in een factsheet per jaar op een rij gezet: 2022 Beperken van verliesverrekening Bedrijven kunnen verliezen volledig verrekenen met […]

Tandartsbedrijf betaalde ruim 2 miljoen euro losgeld aan hackers

Colosseum Dental heeft ruim 2 miljoen euro losgeld betaald aan hackers, meldt de Volkskrant. Het tandartsbedrijf met meer dan 120 vestigingen in Nederland werd vorige week aangevallen met gijzelsoftware. Bestanden van het bedrijf werden door de aanval vergrendeld, waardoor alle praktijken in Nederland moesten sluiten. Naar verwachting gaan ze deze week weer open. Colosseum Dental maakte […]

Verbod op nevenwerkzaamheden 2022: wat mag (straks) nog?

Vanaf 1 augustus 2022 mag je jouw werknemers niet zomaar een verbod opleggen om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Hanteer jij een nevenwerkzaamhedenbeding? Dan kun je dit beding straks alleen nog afdwingen als je daarvoor een goede reden hebt. Ik leg je uit hoe dat zit. Nieuwe arbeidsregels per 1 augustus 2022 Werknemers krijgen per 1 […]

Leegwaarderatio niet afgeschaft maar geactualiseerd

Het kabinet wil de huidige leegwaarderatio handhaven en de percentages actualiseren en niet, zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd, afschaffen. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een reactie op een SEO-rapport over leegwaarderatio. In het rapport wordt geconcludeerd dat actualisatie van de leegwaarderatio doeltreffender en doelmatiger is dan afschaffing. Met een aanpassing in de tabel, […]

‘Achilleshiel van maatschappij’, zes oorzaken van personeelstekort

De berichten over tekorten aan personeel vliegen je om de oren: van de overheid en de kinderopvang, tot PostNL en NS, in allerlei sectoren piept en kraakt het. En dat is problematisch, zegt arbeidsmarkt-hoogleraar Ton Wilthagen: “We hebben een aantal heel grote opgaven liggen: de woningmarkt, energietransitie, zorg, onderwijs, noem maar op. Je gaat geen van die problemen oplossen zonder mensen. […]

Jaarverantwoording over het jaar 2022

Na deponering is de jaarverantwoording door iedereen op deze website en via het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) in te zien en dus openbaar. Vanaf 1 januari 2022 gelden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza). Hierin staan (technische) wijzigingen die uit de Wtza voortvloeien. De Wtza kent verschillende onderdelen: melden, vergunning […]

Box-3-rechtsherstel niet-bezwaarmakers pas op Prinsjesdag bekend

Niet-bezwaarmakers krijgen pas op Prinsjesdag uitsluitsel of zij rechtsherstel krijgen voor de onterecht geheven box-3-heffing. Wel zijn drie scenario’s bekendgemaakt over de mogelijke vormgeving van het herstel en de daarbij gemaakte overwegingen. Dit staat in een brief die staatssecretaris Van Rij kort voor het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurde. De drie scenario’s bestaan uit geen herstel […]

Kabinet haalt een streep door nulurencontracten

Het kabinet haalt een streep door onzekere oproepcontracten, zoals het nulurencontract. In plaats daarvan komt een nader uit te werken basiscontract, dat werknemers meer zekerheid geeft over zaken als inkomen en werktijden. Dat meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dinsdag aan de Tweede Kamer. Van Gennip vindt het belangrijk dat werknemers vooraf […]

Beter met de warme dan met de koude hand?

Een bekend devies is dat u beter met de ‘warme’ dan met de ‘koude’ hand kunt schenken. U zou dan belasting besparen. Toch is dat niet altijd zo en moet u ook andere aspecten in acht nemen. Waar moet u op letten en wat scheelt dat? Schenken. Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan […]

FOR wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over zzp’ers en de opbouw van fiscale oudedagsreserve (FOR). Circa 300.000 ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) hebben een FOR op de balans staan. Dit is circa 30% van het totale aantal IB-ondernemers. Jaarlijks voegen gemiddeld 80.000 ondernemers een bedrag toe aan de FOR en onttrekken gemiddeld 26.000 […]

Eenmanszaken kunnen straks vestigingsadres afschermen

Straks kunnen alle eenmanszaken hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op dit moment is dit alleen mogelijk voor het woonadres en op verzoek met het vestigingsadres als er sprake is van dreigingen. Minister Micky Adriaans (Economische Zaken en Klimaat) heeft het voorstel Datavisie Handelsregister naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin […]

Zonnepanelen op het dak van uw woning: wat met verschuldigde en aftrekbare btw in 2022 en met het btw-nultarief per 01.01.2023?

Zoals u weet, levert u met zonnepanelen meestal stroom terug aan de energieleverancier. Omdat dit belastingtechnisch als een levering gezien wordt, bent u daarover btw verschuldigd. Hoe werkt dit precies? Btw en zonnepanelen Momenteel is de levering en de installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Ook particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze btw geheel of gedeeltelijk […]

Spreiding schenkvrijstelling wordt ingekort

De mogelijkheid om een schenking voor de eigen woning over drie jaar te spreiden, en daarbij gebruik te maken van de hoge vrijstelling, wordt met één jaar ingekort. Dit heeft staatssecretaris van Rij van Financiën bekendgemaakt in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda.   Wanneer huiseigenaren een schenking krijgen voor het kopen van een woning hoeven zij […]

Meer duidelijkheid over rechtsherstel box 3-inkomen

Het kabinet wil vanaf 2025 een nieuw box 3-systeem invoeren, waarbij er belasting wordt geheven over het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement verdwijnt en er komt een compensatieregeling. Waar moet u rekening mee houden? De uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 verplicht de overheid tot invoering van nieuwe box 3-regels. Volgens de uitspraak mag alleen […]

Alle drie de grote banken passen spaarrente aan

ABN AMRO wil stoppen met negatieve rente op spaargeld, maakt de bank dinsdag bekend. Daarmee sluit ABN AMRO zich aan bij ING, dat eerder al meldde daarmee te stoppen. Die derde grote bank, Rabobank, maakte recent bekend minder negatieve rente te rekenen, zonder aan te geven ermee te stoppen. Bij de drie banken moeten rekeninghouders met meer […]

30%-regeling voor expats onder vuur

Onbelaste kostenvergoeding. Het kabinet is naarstig op zoek naar dekking voor de box 3-compensatie. Een van de mogelijke besparingsopties is het afschaffen van de zogenaamde ‘30%-regeling’. Door deze regeling kunnen werkgevers aan een werknemer die vanuit het buitenland naar Nederland komt om te werken, een onbelaste vaste kostenvergoeding geven. Deze geldt dan als tegemoetkoming in de extra […]

Werknemer wil personeelsdossier inzien: AVG-recht

Werknemers hebben op grond van de AVG het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Werkgevers krijgen meer en meer te maken met werknemers die zo’n inzageverzoek doen. Moet u hieraan meewerken en wat moet u dan laten zien? Regels bij aanleggen dossier Juist, nauwkeurig, beperkt en beveiligd. Bij het aanleggen van een personeelsdossier bent u […]

Kabinet komt met maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die het kabinet wil nemen tegen de arbeidsmarktkrapte. Er is sprake van uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt in een groot aantal sectoren, in Nederland en ook in Europa. Een krapte die niet zomaar zal verdwijnen of eenvoudig kan worden opgelost. Daarom werkt het […]

Bijkomende managementdienst artsenmaatschap btw-vrijgesteld

Vindt de uitsplitsing van managementdiensten alleen plaats om inzicht te verschaffen in de vergoeding voor de ondernemer? Dan zijn deze diensten bijkomend. Als de hoofdprestatie btw-vrijgesteld is, is de managementdienst dat ook. Een maatschap van medisch specialisten was in geschil met de Belastingdienst over de mate waarin de medische specialisten btw-vrijgestelde prestaties verrichtten. Sommige medische […]

Verhoging minimumlonen per 1 juli 2022 en 2024

Per 1 juli 2022 stijgen de wettelijke minimumlonen weer. Download de loontabellen en onze rekentool. Buitengewone verhoging minimumloon per 2024. In het regeerakkoord van afgelopen december, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, was het al aangekondigd. Een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon met 7,5% om het bestaansminimum te verstevigen om te komen tot een minimumuurloon van € 14. […]

A-G Hoge Raad: maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemers

Werken de maaltijdbezorgers van Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst? Ook Procureur-Generaal De Bock van de Hoge Raad vindt dat de bezorgers werknemers zijn. Het gaat in deze zaak om de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo (platformwerkers) in Nederland werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Zowel rechtbank als hof hebben die vraag bevestigend […]

Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven

De ministerraad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota. Al eerder werd duidelijk dat veel plannen van het kabinet moesten worden aangepast, omdat er grote tegenvallers opdoken. ‘De sterkste schouders zullen meer lasten moeten dragen’, aldus minister Kaag. Er is meer geld nodig voor de AOW en defensie. De hoogte van de AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de […]

Uitspraak Hoge Raad: geen compensatie voor niet-bezwaarmakers box 3

Volgens de Hoge Raad heeft een spaarder die voor box 3 niet onder de massaalbezwaarprocedure valt en van wie de aanslag inkomstenbelasting eind december 2021 onherroepelijk vaststond, geen recht op compensatie. Helaas. De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:720) heeft uitspraak gedaan over de vraag of mensen die niet onder de massaalbezwaarprocedures vallen en niet tijdig bezwaar maakten tegen de box 3-heffing vanaf 2017, […]

Betaald ouderschapsverlof aanvragen vanaf 02.08.2022

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 voor hun werknemers de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Dit is een WAZO-uitkering. Dit kan ook voor de dga aangevraagd worden. Wat moet u verder nog weten? Richtlijn werk-privébalans? Momenteel hebben ouders totdat hun kind acht jaar is, maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek recht op onbetaald ouderschapsverlof. […]

Spaar-BV: liquideren of (voorlopig) in stand houden?

Nu de Hoge Raad eind 2021 heeft beslist dat de box 3-heffing over spaargeld niet rechtmatig is, vragen veel eigenaren van een spaar-BV zich af of zij deze moeten liquideren. Het lijkt verstandig om de spaar-BV nog even te houden. Werkelijk rendement Oneens met box 3-heffing. Door de lage (of zelfs negatieve) rente over spaartegoeden is […]

Arbeidsmarkt loopt vast en daarmee ook de samenleving

De problemen op Schiphol, de NS die minder treinen moet laten rijden, evenementen die niet door kunnen gaan vanwege het tekort aan beveiligingspersoneel, en dan kwamen de problemen bij de Ketheltunnel er nog bij. “De arbeidsmarkt loopt vast en daarmee ook de samenleving. Dit is het lot voor de komende tijd”, waarschuwt Ton Wilthagen, hoogleraar […]

Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister

De overheid gaat met ingang van deze week optreden tegen ondernemers die zich nog niet in het UBO-register hebben geregistreerd als bedrijfseigenaar. Sinds 27 maart geldt de verplichting voor eigenaren van ondernemingen om zich aan te melden voor dit register. Er ontbreken nog gegevens van honderdduizenden bedrijfseigenaren. De eerste vijfhonderd ondernemingen waarvan onduidelijk is wie […]

Ruim helft huisartsen twijfelt over toekomst in de gezondheidszorg

Nog geen 20 procent van de huisartsen in Nederland verwacht over vijftien jaar dat beroep nog uit te oefenen, blijkt uit onderzoek van journalistiek collectief Spit voor De Groene Amsterdammer en Trouw. Van de 620 geënquêteerde huisartsen vindt ruim 90 procent het vak te zwaar voor een vijfdaagse werkweek van gemiddeld 59 uur. Ruim de helft van deze artsen weet […]

DNB pakte vorig jaar achttien illegaal opererende cryptobedrijven aan

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is vorig jaar achttien zaken gestart tegen cryptobedrijven die geen vergunning hebben, blijkt uit een document waar Het Financieele Dagblad donderdag over schrijft. Veertien zaken werden succesvol afgerond, twee zijn nog in behandeling en bij nog twee andere werd handhavend opgetreden. Cryptobedrijven die in Nederland actief willen zijn, moeten sinds 2020 een vergunning aanvragen […]

Laatste waarschuwing Belastingdienst voor UBO-registratie risicovolle juridische entiteiten

Vennootschappen en andere juridische entiteiten, zoals stichtingen en verenigingen, hadden uiterlijk 27 maart 2022 in het UBO-register hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten inschrijven in het UBO-register. Op die dag waren de UBO’s van 673.963 juridische entiteiten (bijna 38% van het totale aantal registratieplichtigen) ook daadwerkelijk in het register geregistreerd. Juridische entiteiten die hun UBO’s nog […]

Manifest: Vrijgevestigd medisch specialisten zijn onmisbare partners voor de toekomst

Vrijgevestigd medisch specialisten verzetten zich tegen verplicht loondienst, daarom overhandigden ze op 24 maart een gezamenlijk manifest aan minister Ernst Kuipers van VWS. ‘Wees trots op de bijdrage van 7000 vrijgevestigd medisch specialisten aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor iedere patiënt. Wees zuinig op de creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht om […]

Gebruikelijk loon dga, vergelijken in plaats van afromen

Voor het minimaal in aanmerking te nemen salaris wordt in veel gevallen door de Belastingdienst bij gebrek aan beter de afroommethode in stelling gebracht. Uit recente rechtspraak blijkt dat dit vaak niet zonder meer mogelijk is. Het loon van de dga Gebruikelijk loon. U wordt als dga geacht salaris op te nemen uit uw BV. Omdat […]

Hoelang digitale stukken verplicht bewaren?

Zoals u weet, gelden er voor diverse soorten administratieve bescheiden verschillende verplichte minimale bewaartermijnen. Hoe zit dat met digitale bescheiden? Wettelijke bewaarplicht Als administratieplichtige bent u verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die fiscaal relevant kunnen zijn, gedurende zeven jaar te bewaren (art. 52 lid 4 AWR) . Let op. Er gelden echter meerdere bewaartermijnen. Ook digitale administratie. Dit […]

Ondernemers ontvangen brief met overzicht coronaschulden

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Om hen te ondersteunen, konden ze uitstel van betaling aanvragen. Veel van hen bouwden hierdoor een coronaschuld op. Om duidelijkheid te geven van de opgebouwde schuld, stuurt de Belastingdienst vanaf deze week 270.000 ondernemers een brief met een overzicht van de coronaschuld die zij tot 31 januari 2022 […]

Banksparen aantrekkelijk alternatief voor dga

Sinds enkele jaren is het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Om als dga toch fiscaal gefacilieerd te sparen voor uw pensioen, kunt u banksparen overwegen. Waarom is dit vaak aantrekkelijker dan een lijfrenteverzekering? Aparte rekening. Banksparen houdt in dat u op een geblokkeerde rekening geld apart zet voor uw pensionering. Stortingen op […]

Geen IB-ondernemerschap door te weinig ondernemersrisico

In de praktijk komt regelmatig de vraag aan de orde of sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Of een natuurlijke persoon als ondernemer voor de inkomstenbelasting kan worden aangemerkt, is een feitelijke vraag en afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn onder andere de volgende factoren relevant. Het aantal opdrachtgevers. De investeringen die zijn gedaan. […]

Talent uit het buitenland en de 30%-regeling

De arbeidsmarkt in Nederland is krap. In bepaalde branches zijn bijna geen goede arbeidskrachten meer te vinden. Het is dan logisch dat u over de grens gaat kijken. De 30%-regeling kan u helpen om kwalitatief goed personeel aan te trekken. Gerichte vrijstelling Extraterritoriale kosten. De 30%-regeling maakt het mogelijk om uw nieuwe werknemers een groot fiscaal […]

Wtza: dit zijn de financiële veranderingen voor zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een wetswijziging die een aantal belangrijke veranderingen teweeg brengt, ook op financieel vlak. Benieuwd wat dit voor jou als huisarts, tandarts of andere zorgaanbieder betekent? In dit artikel lees je meer over het doel van de Wtza en welke (financiële) verplichtingen […]

Verplichte UBO-registratie uiterlijk op 27 maart 2022

Minister Kaag (Financiën) heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat ze geen reden ziet tot uitstel van de deadline voor inschrijving in het UBO-register. Dit betekent dat de uiterste termijn om UBO’s in te schrijven op 27 maart 2022 afloopt. Wat moet u weten? Voor wie en voor wie niet? Op grond van de Europese en […]

Middelingsregeling IB verdwijnt

De nieuwe regering gaat de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting per 2023 afschaffen: dat gaat de schatkist jaarlijks € 178 miljoen opleveren. In de budgettaire doorrekening van de plannen van de nieuwe regering wordt voor 2023 rekening gehouden met een besparing van € 60 miljoen en voor het jaar erna € 119 miljoen. Daarna komt de […]

Tweede Kamer: verhoging kilometervergoeding naar voren schuiven

De Tweede Kamer zou graag een versnelde verhoging van de kilometervergoeding zien als extra compensatie voor de hoge energie- en brandstofprijzen. In het coalitieakkoord is al afgesproken dat de belastingvrije kilometervergoeding per 2024 omlaag gaat. Met hoeveel is echter nog niet afgesproken. Tijdens een debat over de dalende koopkracht werd duidelijk dat naast een Kamermeerderheid […]

Coördinerende werkzaamheden huisarts voor stichting btw-belast

Een huisarts verricht naast zijn werkzaamheden voor zijn praktijk ook ondersteunende en coördinerende diensten voor een stichting. Deze stichting ontwikkelt behandelplannen in de eerstelijnszorg. De huisarts stelt dat de laatstgenoemde diensten opgaan in de vrijgestelde diensten als huisarts. Hof Arnhem-Leeuwarden is het echter met de inspecteur eens dat de medische vrijstelling niet van toepassing is op deze […]

Jubelton wordt mogelijk per 1 januari 2023 verlaagd

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt mogelijk verlaagd per 1 januari 2023. Het kabinet gaat deze mogelijkheid onderzoeken en informeert de Tweede Kamer na de krokusvakantie over de uitkomst. De jubelton bedraagt dit jaar € 106.671. Het kabinet houdt een verlaging aan tot een ondergrens van € 27.231. Dit komt overeen met het bedrag van […]

Overheidsbudget voor cursussen en opleidingen is op

Het budget van de overheid voor cursussen en opleidingen is op, meldt het UWV vrijdag. Inmiddels hebben 35.000 mensen een aanvraag ingediend. Volgens het UWV is er sprake van een enorme interesse voor het STAP-budget, met pieken boven de 50.000 mensen. Daardoor zijn er aan het begin technische problemen ontstaan, waardoor lange wachttijden ontstonden. “Gedurende […]

Tijdig kinderopvangtoeslaggegevens aanpassen voor tegemoetkoming

Ouders die tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) de kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De hoogte van deze tegemoetkoming wordt op 1 mei 2022 bepaald op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens. Ouders kunnen deze gegevens […]

Onkunde regeert!

Stel dat de overheid in haar oneindige wijsheid bedenkt dat u voortaan uw totale jaarlijks te leveren medische zorg moet aanbieden in de periode vanaf 1 januari tot 1 juni. Gaat het u dan lukken om de laatste zes maanden van het jaar onder te brengen in de eerste vijf maanden van het jaar? Als […]

Uitstel BIG-herregistratie vanwege corona

Geldt het uitstel voor de BIG-herregistratie nog steeds vanwege de doorlopende coronapandemie? Hoe zit het met de afschaffing van de tweejaarsregel voor langdurig zieke artsen? Wat is er nieuw? Uitstel BIG-herregistratie Wet BIG: beoefenaren artikel 3. Vanwege de coronapandemie is er in maart 2020 besloten om de herregistratieverplichting voor alle beroepsbeoefenaren binnen artikel 3 van de Wet BIG uit […]

Driekwart huisartsen kan geen praktijkruimte vinden of uitbreiden

Ruim driekwart van de huisartsen heeft problemen met huisvesting, blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waar Trouw over schrijft. 77 procent van de 1800 huisartsen die de LHV bevroeg, geeft aan dat ze problemen hebben bij het uitbreiden van hun praktijk of bij het vinden van nieuwe ruimte. 43 procent zegt dat ze […]

Verplichte UBO-registratie: voor 27 maart

De uiterste termijn om UBO’s in te schrijven loopt op 27 maart 2022 af. Er moet geregeld zijn dat deze termijn gehaald wordt. Hoe voorkomt men boetes en gedoe? UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) verplicht inschrijven. Sinds 27 september 2020 hebben alle ondernemingen de verplichting om hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Met UBO wordt […]

De bankrekening van de erflater, wie mag hier bij?

Als iemand komt te overlijden behoren de tegoeden op de bankrekeningen in principe tot de nalatenschap. Maar hoe werkt dat bij een en-of rekening? Hoe gaan de banken hiermee om? De casus Een vader had samen met zijn vriendin een en-ofrekening. In 2019 is de vader overleden. Op het moment van overlijden bedroeg het saldo […]

Drempel excessief lenen verhoogd naar € 700.000

Er zijn plannen tot invoering van het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. De geplande ingangsdatum is 1 januari 2023, met als peildatum 31 december 2023. In het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat het wetsvoorstel wordt aangepast: de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Let op. Als uw schuld aan uw BV eind december 2023 dus […]

Bezit cryptovaluta straks zichtbaar voor Belastingdienst

De Belastingdienst kan binnenkort zelf nagaan of iemand cryptomunten bezit. Advocaten adviseren cliënten die stiekem bitcoins bezitten om oude belastingaangiftes te verbeteren volgens Trouw. Het gaat om een nieuwe EU-richtlijn over gegevensuitwisseling, die waarschijnlijk later dit jaar van kracht wordt. De Belastingdienst kan dan ook gegevens opvragen over cryptovaluta. Uit een rondgang langs adviseurs blijkt […]

Investeren in milieu in 2022 extra beloond

De Milieulijst 2022 en de aftrekpercentages van de MIA over 2022 zijn bekend. Hoe kunt u extra belasting besparen door te investeren in milieu in 2022? Investeren. Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, dan kunt u naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) ook in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). […]

Uitspraak Hoge Raad inzake box 3-heffing leidt tot aanslagenstop

Zoals u ongetwijfeld al weet, heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de box 3-heffing. Daaruit werd namelijk duidelijk dat de huidige box 3-heffing niet houdbaar is. Dit heeft gevolgen voor belastingplichtigen die in het verleden hiertegen bezwaar hebben aangetekend. Maar ook voor de toekomst! Pauze. Staatssecretaris Van Rij heeft namelijk in een brief aan […]

Welkom bij de Wtza-wizard!

Zoals u wellicht al weet, zal de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) op 1 januari 2022 in werking treden. De Wtza brengt verschillende – ook nieuwe – verplichtingen met zich voor zorgorganisaties. Door middel van het beantwoorden van de vragen in deze Wtza-wizard van Eldermans Geerts, kan informatie verkregen worden over de verplichtingen voor u of […]

Kabinet schaft jubelton ‘vanwege ict-aanpassingen’ bij fiscus pas in 2024 af

De ‘jubelton’ wordt in Nederland pas in 2024 afgeschaft, omdat de Belastingdienst voor die tijd de ict daarvoor nog niet op orde heeft. Er is pas volgend jaar tijd om de belastingregeling door te voeren in de systemen van de fiscus. Dat schrijft de nieuwe minister Sigrid Kaag van Financiën in een Kamerbrief. Ze geeft daarin […]

Vaarwel aftrek studiekosten, hallo STAP-budget

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer fiscaal aftrekbaar. In plaats hiervan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. Wat houdt deze regeling in en hoe werkt het? Niet meer aftrekbaar. Heeft u in 2021 studiekosten betaald voor het uitbreiden van uw vakkennis, dan mag u deze kosten nog in aftrek brengen in uw […]

Wat u moet weten over de UBO

De uiteindelijke eigenaar of eigenaren van een BV moet(en) zich laten registreren als zogeheten ‘UBO’. Weer een nieuwe verplichting en weer een inbreuk op uw privacy, met alle mogelijke risico’s van dien. Kunt u hier nog onderuit? Wat is een UBO precies? Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon of […]

Overweeg per 1 januari 2022 over te stappen naar een BV

De faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting worden steeds verder afgebouwd. In de BV betaalt u juist steeds minder belasting. Wordt de BV voor u nu ook interessant? Waar hangt dit van af en wat zijn de voordelen? Overstappen? De meeste ondernemersfaciliteiten zijn vanaf 2023 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 37,05%. Daarnaast wordt de zelfstandigenaftrek extra gekort […]

Papierwerk bij een familielening voor de eigen woning

De familielening is tegenwoordig erg in trek, zeker nu banken veel financiële eisen stellen aan starters op de woningmarkt. De vermogende ouder (of diens BV) schiet vaak te hulp, maar let dan wel goed op de vereisten voor renteaftrek bij het kind. Ouders springen bij. De prijzen van woningen rijzen de pan uit. Starters krijgen, gelet […]

De bankrekening van de erflater, wie mag hier bij?

Als iemand komt te overlijden behoren de tegoeden op de bankrekeningen in principe tot de nalatenschap. Maar hoe werkt dat bij een en-of rekening? Hoe gaan de banken hiermee om? De casus Een vader had samen met zijn vriendin een en-ofrekening. In 2019 is de vader overleden. Op het moment van overlijden bedroeg het saldo […]

Gelukkig en gezond 2022!

Namens alle medewerkers van Arts en Accountant wensen wij u een voorspoedig, gelukkig en vooral een gezond 2022! Wij willen u bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en kijken uit naar een prettige voortzetting daarvan in het nieuwe jaar. Op 3 januari 2022 staan wij weer voor u klaar.

Regeerakkoord: artsen in loondienst, centrale inkoop jeugdzorg

Medisch specialisten moeten van het nieuwe kabinet-Rutte over twee jaar in loondienst komen van de ziekenhuizen als de prestatieprikkels niet fors verminderen. De huisarts gaat meer ggz-zorg overnemen en gespecialiseerde jeugdzorg moet centraler worden ingekocht. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie woensdagmiddag hebben gepresenteerd, met het motto ‘Omzien naar elkaar […]

Middelingsregeling IB verdwijnt

De nieuwe regering gaat de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting per 2023 afschaffen: dat gaat de schatkist jaarlijks € 178 miljoen opleveren. In de budgettaire doorrekening van de plannen van de nieuwe regering wordt voor 2023 rekening gehouden met een besparing van € 60 miljoen en voor het jaar erna € 119 miljoen. Daarna komt de […]

Nieuw kabinet wil hogere onbelaste reiskostenvergoeding

In het Coalitieakkoord 2021-2025 geven VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan dat ze de onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2024 willen verhogen. Een concreet bedrag per kilometer wordt niet genoemd. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, wil het nieuwe kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. Het voornemen is verrassend, omdat het ministerie van Financiën eerder nog aangaf dat het […]

Privéadres blijft vanaf 1 januari 2022 privé

Onveilig gevoel. Veel zzp’ers en ondernemers vinden het niet prettig dat hun privéadres eenvoudig is te achterhalen in het Handelsregister. Bij een geschil met een klant zou deze bijv. thuis kunnen langskomen om verhaal te halen. Goed nieuws, ook voor dga’s. Voor hen is er goed nieuws, want vanaf 1 januari 2022 schermt het Handelsregister het woonadres van ondernemers […]

Uitkering bij ouderschapsverlof omhoog naar 70%

Het nieuwe kabinet maakt werk van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten onder meer verkleind worden door een verhoging van de uitkering bij ouderschapsverlof en betere controles op loonverschillen. Mannen en vrouwen hebben niet dezelfde positie op de arbeidsmarkt. Zo ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen lager. Coalitieakkoord 2021-2025 bevat daarom […]

Vrijstelling medische diensten, interpretatie Belastingdienst

Door een Wob-verzoek is een document inzake medische diensten openbaar geworden. De Belastingdienst neemt daarin het standpunt in dat complementair werkende artsen btw-belaste diensten verrichten. Notitie Belastingdienst Uit de notitie btw en medische diensten van de Belastingdienst blijkt dat er is verzocht om een standpunt te krijgen over de btw-heffing met betrekking tot complementair werkende […]

Herkomst van bitcoins niet aangetoond? Row!

Het handelen en beleggen in cryptovaluta trekt steeds meer geïnteresseerden. Tegelijkertijd is het aantal rechterlijke uitspraken over de behandeling van cryptovaluta in de inkomstenbelasting relatief schaars. Nu de aandacht voor cryptovaluta toeneemt, is de verwachting dat geschillen over de fiscale behandeling van cryptovaluta ook zal toenemen. Recent is er een fiscale uitspraak verschenen waarbij de […]

Tot en met 27.03.2022 de tijd: voldoe aan regels UBO-register

Sinds 27.09.2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27.03.2022 de tijd, maar vergeet het niet. Wat moet u weten?   Wwft. Op grond van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet sinds […]

Sta eens stil bij een eventuele overstap naar de BV

Er is een aantal fiscale ontwikkelingen die het ondernemen met een BV ten opzichte van een eenmanszaak of Vof aantrekkelijk maakt. Daarnaast draait de economie erg goed, waardoor uw bedrijfsresultaten wellicht ook gaan stijgen. Waar ligt het omslagpunt ? In 2022 de BV in? In het verleden moest u jaarlijks flinke winsten maken om een BV-structuur fiscaal […]

Ook een kerstpakket voor de freelancer

Flexibele schil. Het einde van het jaar nadert en u bent bezig met het bestellen van de kerstpakketten. Na een drukke periode wilt u uw werknemers belonen voor hun inzet en trouw. Uiteraard wilt u die twee zzp’ers die al een hele tijd als flexibele schil meedraaien, niet buiten de boot laten vallen. Zij krijgen ook […]

coronasteunmaatregelen overheid voor ondernemers

Iedereen heeft wel de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 gezien met de per 28 november 2021 aangekondigde verzwaarde maatregelen. Hierop heeft de overheid meteen ook aangekondigd de steunmaatregelen voor ondernemers weer te activeren. Wat zijn de belangrijkste drie steunmaatregelen die we u nu kunnen melden? NOW Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor […]

Ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 heeft een werknemer recht op negen weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Hoe zit dit? Wat is er nieuw? Geboorte- en ouderschapsverlof. Werknemers waarvan de partner bevallen is, hebben recht op een week betaald geboorteverlof plus vijf weken aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit geboorteverlof betaalt het UWV 70% van het loon. Ouders hebben daarnaast, tot hun kind […]

Medewerkersgegevens bewaren voor de AVG

Als werkgever legt u de gegevens van uw medewerkers vast in een of meer (goed beveiligde) dossiers, zoals het personeelsdossier en de salarisadministratie. Hoe moet u deze gegevens verwerken en hoelang moet u een en ander bewaren? Wat zegt de AVG? Niet langer dan noodzakelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent geen concrete bewaartermijnen. Het uitgangspunt […]

Jubelton blijft voorlopig bestaan

Er wordt al een tijdje gespeculeerd over de afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Staatssecretaris Vijlbrief heeft nu laten weten dat het aan een volgend kabinet is om hierover te beslissen. Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning. Staatssecretaris Vijlbrief heeft vragen beantwoord van de Eerste Kamer over de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning, beter bekend als […]

Door schenken op papier betalen kinderen minder belasting bij erfenis, zo werkt dat

Als er één financieel onderwerp vragen oproept, dan is dat wel schenken op papier. Daarmee kun je voorkomen dat kinderen later 10 tot 20 procent belasting over de erfenis moeten betalen. Maar hoe werkt dat nou precies?  Te veel belasting betalen doet niemand graag. En zeker de erfbelasting, waarbij nabestaanden belasting moeten betalen over de […]

Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Gemeenten krijgen binnenkort een nieuw instrument in de strijd tegen woningnood: opkoopbescherming. Dit is een vergunningplicht voor het verhuren van een recent aangeschafte woning. Het doel daarvan is het weren van opkopende beleggers die delen van de woningmarkt domineren. Onder meer de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben al gezegd hiervan gebruik te zullen […]

Eigen woning naar box 3 – wat houdt dat in?

Om de problemen op de woningmarkt aan te pakken, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) verschillende oplossingen voor. Eén daarvan is om de eigen woning voor de belasting te verhuizen van box 1 naar box 3. Maar wat houdt dit precies in? En wat zijn de gevolgen voor huiseigenaren? Hieronder leggen we het uit. Box 1 en box […]

Wet DBA, de stand van zaken

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA de vervanger van de VAR. Daarmee zijn modelovereenkomsten belangrijk geworden bij het beoordelen van arbeidsrelaties van zzp’ers. Deze nieuwe methode bleek echter ook niet goed te werken. Modelovereenkomsten. U leest het goed: al in 2016 is de Wet DBA ingevoerd. Kort daarna werd echter al duidelijk dat een systeem met door […]

Nederlands pensioenstelsel is niet langer het beste ter wereld

IJsland heeft Nederland afgelost als het land met het beste pensioenstelsel ter wereld, schrijft adviesbureau Mercer dinsdag in de Global Pension Index die het bureau jaarlijks in samenwerking met het CFA Institute presenteert. Ons land stond vier jaar achtereen aan kop. IJsland scoort beter als het gaat om het niveau van de huishoudschuld en de arbeidsparticipatie van […]

Zorgbonus wordt meer dan een miljoen keer uitgekeerd

Meer dan een miljoen zorgverleners zullen de zorgbonus van netto bijna 385 euro ontvangen. Dat blijkt uit de beoordeling van ingediende aanvragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgbonus De zorgbonus 2021 is bedoeld voor zorgverleners die door COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 onder moeilijke […]

Btw-versoepelingen voor particuliere eigenaren zonnepanelen

Om de administratieve verplichtingen voor particuliere zonnepaneelhouders te verminderen, is er onlangs door de staatssecretaris een aantal versoepelingen wat betreft de btw bekendgemaakt. Toepassing kleineondernemersregeling Ondernemer voor de btw. Indien u als particulier zonnepanelen aanschaft en energie aan het net levert, bent u daardoor btw-ondernemer. Dit betekent dat u in beginsel btw verschuldigd bent over de energie […]

Prinsjesdag 2021 – wat is van belang voor de praktijkhouder / zelfstandige mondzorgprofessional?

Op 21 september jongstleden werden de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2022 door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht was de inhoud van de stukken weinig verrassend. In dit artikel zullen we enkele punten belichten die voor u als praktijkhouder / zelfstandig mondzorgprofessional van belang kunnen zijn. Auto van de zaak […]

Vijf schenkingsakten op dezelfde dag

Onlangs is er gekeken naar de vraag of vijf schenkingsakten die op dezelfde dag waren gepasseerd, als een periodieke uitkering beschouwd moesten worden of als vijf afzonderlijke schenkingen. Praktisch Vanuit praktisch oogpunt is het voor een langere periode van tevoren vastleggen bij de notaris van een schenking die ieder jaar wordt gegeven, natuurlijk wel zo handig. Maar hierbij […]

Miljoenennota 2022

1 Tarieven De tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement blijven in 2022 vrijwel gelijk. Wel worden de schijven van de vennootschapsbelasting, zoals eerder besloten, verlengd. Bekijk hier alle tariefswijzigingen. Tarieven Box 1 – Inkomen uit werk en woning Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,10% naar 37,07%. Ook wordt de tariefschijf […]

NOW 1: uitstel voor indienen derdenverklaring mogelijk

Uiterlijk 31 oktober 2021 moet de definitieve vaststelling van NOW 1 worden aangevraagd. Omdat het UWV signalen ontvangt dat accountants en deskundige derden in tijdnood komen bij het maken van derden- en accountantsverklaringen bestaat nu de mogelijkheid de derdenverklaring op een later moment in te dienen. Derdenverklaring Een derdenverklaring is nodig bij een voorschot boven […]

Tot 01.01.2022 nog aftrek studiekosten

Vanaf 2022. Per 1 januari 2022 wordt de persoonsgebonden fiscale aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven afgeschaft. Tip. Dit geldt niet voor de scholingskosten die u ten laste van de winst kunt brengen. STAP-budget € 1.000 per persoon per jaar. In plaats van de fiscale aftrek komt de subsidieregeling Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid die wordt uitgevoerd door […]

Wtza stappenplan voor zzp-ers in de zorg. Hoe bereid je je goed voor?

Op 1 januari 2022 is de inwerkingtreding van de Wtza. Hiermee verandert er veel voor zzp-ers in de zorg. Voor bestaande en nieuwe zzp-ers in de zorg zal gelden dat zij zich moeten melden bij de Inspectie. Deze verplichting is nieuw. Hoe pak je dat aan? In dit artikel bespreken we het Wtza stappenplan voor zzp-ers in […]

Wat er nog kan met een oud-regimelijfrentepolis

De opvolgende fiscale regels voor lijfrentes zijn complexe regels met dito overgangsrecht. In dit overgangsrecht staat onder andere dat ‘oude’ polissen hun ‘oude’ regime houden. Hoe is dit nu te gebruiken voor vermogensoverheveling? Om welke polissen gaat het? Een oud-regimelijfrentepolis is: een lijfrente die is afgesloten voor 16 oktober 1990 en waarvoor premie is betaald tot uiterlijk 31 december 2000; […]

Urencriterium zelfstandigenaftrek

Voor de zelfstandigenaftrek en andere faciliteiten moet u (aantoonbaar) voldoende uren aan uw praktijk besteden. Hoe voorkomt u vervelende discussies? Urencriterium. Volgens het urencriterium moet u voor de zelfstandigenaftrek minimaal 1.225 uur in uw praktijk actief zijn en u moet ten minste de helft van uw werkzame uren in uw praktijk actief zijn. Een parttimebaan naast uw […]

Eigen verteerkosten IB-ondernemer niet aftrekbaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat eigen verteerkosten niet aftrekbaar zijn. Aftrekbare kosten Voor een aantal kosten die een ondernemer maakt, geldt een aftrekbeperking. Deze kosten kunnen zowel een zakelijk als een privékarakter hebben (gemengde kosten). Kosten waarvoor deze aftrekbeperking geldt, zijn kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, de kosten van representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en […]

Stelselmatig gesjoemel door Syriërs in Eindhoven: onderzoek naar nepfacturen bij de tandarts

EINDHOVEN – De grootscheepse inval bij een tandarts in Eindhoven vorige week betekent het zoveelste onderzoek naar fraude door Syrische ondernemers in de stad. Met nepfacturen zou de verzekering zijn opgelicht. Op een vergelijkbare manier zou zijn gesjoemeld bij een schoonheidssalon en taalscholen. Bijgestaan door gewapende agenten viel de Inspectie SZW, het opsporingsteam van het ministerie […]

De AVG: niet te negeren

De privacywet AVG geldt voor alle bedrijven, maar wordt nog niet altijd netjes nageleefd. Voldoen aan de regels kost tijd, maar kan veel ellende besparen. Handhaving. Drie jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoen veel bedrijven nog niet aan de wet, vaak omdat ze denken dat er niet wordt gehandhaafd. Dat is incorrect. De  Autoriteit […]

Verantwoorden subsidie 2020

Ontving u in 2020 € 125.000 of meer subsidie voor het uitkeren van bonussen aan zorgmedewerkers? En heeft u deze bonussen volledig in 2020 uitgekeerd? De uiterste verantwoordings­datum voor deze subsidie is verzet naar 3 juni 2022. De eerdere datum van 3 juni 2021 komt hiermee te vervallen. Wie moet verantwoorden? Heeft u € 25.000 subsidie of meer ontvangen? […]

Overstap van medisch specialisten naar loondienst onderzocht

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst. Rapport In de Nederlandse ziekenhuiszorg werken ongeveer 7.000 vrijgevestigd medisch specialisten. In het rapport van de commissie VWS worden de juridische aspecten van een overgang naar werken in loondienst gepresenteerd. Doelstelling Het onderzoek is […]

Veel gespaard en op zoek naar een goede spaarrekening?

Veel ondernemers kwamen het afgelopen jaar 2020 in de problemen. Anderen konden juist geen geld uitgeven en spaarden juist veel meer. Het depositogarantiestelsel geeft garanties als het bij een bank misgaat. Wat moet u weten? Vergunning ECB of DNB Vergunning. Elke bank die in Nederland actief wil zijn, moet een vergunning hebben van de Europese Centrale […]

Btw-vrijstelling medische beroepsbeoefenaren opnieuw onderwerp van discussie

Vorig jaar heeft de Rechtbank geoordeeld dat een registerpodoloog de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens kan toepassen. Aangezien de Belastingdienst geen hoger beroep heeft aangetekend is de uitspraak definitief geworden. Dit is interessant voor registerpodologen maar ook voor andere medisch beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (hierna: Wet BIG) […]

Hoe geeft een particulier zijn crypto op in zijn aangifte inkomstenbelasting?

Steeds meer mensen houden zich bezig met cryptovaluta. Maar wat niet moet worden vergeten: de fiscus moet van het geld dat hiermee wordt verdiend op de hoogte worden gebracht. De laatste jaren is de belangstelling voor investeren in cryptovaluta hand over hand toegenomen. Het bekendste voorbeeld van cryptovaluta is de bitcoin. Deze digitale munt kwam […]

De belangrijkste vragen over het UBO-register

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten hun UBO’s inschrijven in het UBO-register. Wat is een UBO en krijgt jouw organisatie ook te maken met het UBO-register? Lees hier de 5 belangrijkste vragen en antwoorden. 1. Wat is een UBO? Iedere organisatie heeft 1 of […]

Ketenmachtiging

Wilt u werk uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, zoals subsidies aanvragen bij gemeenten, belastingaangifte of medewerkers ziek melden in het werkgeversportaal van UWV? Dat kan met een ketenmachtiging. Hiermee machtigt een bedrijf een andere organisatie (vaak een extern bureau of intermediair) om namens u een online dienst te regelen met eHerkenning. De intermediair kan vervolgens […]

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

De Wtza regelt aan welke eisen álle zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking en vervangt de WTZi. Hier leggen we alvast uit hoe en wanneer deze nieuwe wet straks invloed heeft op u als huisarts. In grote lijnen raakt de Wtza de volgende […]

Ook fiscus verduidelijkt handhavingsmoratorium Wet DBA

Er zijn geen recente wijzigingen in het handhavings- en toezichtbeleid van de Belastingdienst voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), meldt de Belastingdienst. Dit is anders dan in een aantal berichten in de pers is gesuggereerd. Staatssecretaris Vijlbrief wees daar onlangs ook al op. Mogelijk is de verwarring over voortzetting van toezicht en handhaving van DBA […]

Brandbrief KNMT: los nu eindelijk eens het tandartsentekort op

De KNMT roept de Tweede Kamer in een brandbrief op om elk jaar 100 extra tandartsen op te leiden. Dat is nodig om het al jaren bestaande tekort aan tandartsen op te lossen. Ook de komende jaren gaan veel meer tandartsen met pensioen dan er instromen, terwijl de vraag naar mondzorg groeit. ‘De capaciteitsproblematiek onder […]

Ontslag op staande voet vaccinweigeraar nietig verklaard

Voor het eerst heeft een rechter binnen het Nederlandse koninkrijk zich uitgelaten over de vraag of een werknemer die weigert om zich in te laten enten met een coronavaccin op staande voet mag worden ontslagen. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao verklaart het ontslag op staande voet van een administratief medewerker van juridisch advieskantoor Century […]

Veel gespaard en op zoek naar een goede spaarrekening?

Veel ondernemers kwamen het afgelopen jaar 2020 in de problemen. Anderen konden juist geen geld uitgeven en spaarden juist veel meer. Het depositogarantiestelsel geeft garanties als het bij een bank misgaat. Wat moet u weten? Vergunning ECB of DNB Vergunning. Elke bank die in Nederland actief wil zijn, moet een vergunning hebben van de Europese Centrale Bank (ECB). Banken […]

STAP-budget definitief per 1 januari 2022 ingevoerd in plaats van fiscale aftrek scholingsuitgaven

Het STAP-budget vervangt per 1 januari 2022 de fiscale aftrek scholingsuitgaven. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd Koninklijk besluit waarin het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven is opgenomen. Met dit koninklijk besluit wordt geregeld dat de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt. Deze wet regelt de afschaffing […]

Van één BV naar twee BV’s

In economisch onzekere tijden kan het raadzaam zijn om vermogen in uw BV af te scheiden van het ondernemersrisico. Dit kunt u doen door een holdingstructuur op te zetten. Hoe pakt u dat aan? Wat zijn de voordelen? Nadelen één BV. Van een holdingstructuur is sprake als u aandelen in een holding-BV houdt die vervolgens de […]

Bonus voor Nederlandse medaillewinnaars, Nederlandse fiscus komt wel afrekenen

De Nederlandse topsporters zijn tijdens de Olympische Spelen in Tokio tot nu nog niet overal even succesvol, maar de sporters die een medaille weten te behalen wacht een leuke bonus. Voor een gouden medaille krijg je als Nederlandse sporter 30.000 euro, voor zilver 22.500 euro en voor brons 15.000 euro. Geen belasting in Japan Normaal […]

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

In dit dossier leest u alles over de Wet toetreding zorgaanbieders. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Werkingssfeer De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), te weten instellingen én solistisch werkende zorgverleners. Zorgaanbieders […]

Verplichte accountantsverklaring eerstelijnszorg van de baan – maar nog steeds extra administratieve lasten

Er komt toch geen verplichting voor kleine zorgaanbieders (met kortweg een netto-omzet tot en met 12 miljoen euro) om elk jaar een accountantsverklaring af te geven. Dat heeft minister Van Ark de Tweede Kamer laten weten in een brief over de jaarverantwoording. De Eerstelijnscoalitie is verheugd dat deze verplichting voor kleine zorgaanbieders in de eerstelijnszorg […]

Samen de man-vrouwfirma in of toch liever een BV?

Samen de man-vrouwfirma in of toch liever een BV? De man-vrouwfirma is in het MKB een populaire rechtsvorm vanwege de fiscale voordelen. Door de recente tariefwijzigingen is een BV echter al snel concurrerend. Welke aspecten moet u bij uw keuze vooral niet vergeten? Man-vrouwfirma Ondernemersfaciliteiten. In het MKB werken echtgenoten en partners (hierna: partners) vaak samen […]

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. Omvang afhankelijk van aantal aanvragen De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € […]

Strengere regels voor bestuur stichting en vereniging

Bestuurders van een stichting of vereniging krijgen per 1 juli 2021 te maken met strengere regels. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) beoogt een professionaliseringsslag bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Incidenten Den Haag heeft de regels aangescherpt na incidenten in de sociale huursector (Vestia), de gezondheidszorg (Meavita) en het onderwijs (Amarantis). Enkele […]

Vakbonden en werkgevers bereiken akkoord over minimumloon voor zzp’ers

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt bereikt. Nulurencontracten moeten worden afgeschaft en het sluiten van vaste contracten moet voor werkgevers aantrekkelijker worden gemaakt. Zzp’ers moeten minimaal “30 à 35 euro per uur” gaan verdienen, anders moet de werkgever voor de rechter bewijzen dat er geen sprake is van een […]

Aanpassing aan box 3-heffing om kleine spaarders te ontzien komt dichterbij

De aanpassingen aan de zogeheten box 3-heffing (belasting op vermogen) bij de inkomstenbelasting zijn weer een stapje dichterbij. Daarbij zou er in de toekomst meer gekeken moeten worden naar het daadwerkelijke rendement op eigen vermogen in plaats van een vaste veronderstelde verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Zowel de Tweede Kamer als het demissionaire kabinet wil […]

Baangerelateerde Investeringskorting ingetrokken

Op Prinsjesdag is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gepresenteerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. Met de BIK wilde het kabinet bedrijven stimuleren om investeringen te doen. Maar nu heeft het kabinet deze regeling ingetrokken.   De Europese Commissie zal de regeling waarschijnlijk niet goedkeuren. Daarom is de BIK ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met […]

Bedrijven krijgen nog drie maanden steun, geen kwijtschelding belastingschuld

Nederlandse bedrijven hebben tot nu toe 36 miljard euro aan belastingschulden opgebouwd, maar “om ongelijkheid te voorkomen, is er geen sprake van generieke kwijtschelding van die schulden”, meldt het demissionaire kabinet donderdag bij de presentatie van de nieuwe steunpakketten. Er wordt in totaal 6 miljard euro uitgetrokken voor nieuwe coronasteun, kondigen ministers Stef Blok (Economische […]

Aantal tandartspraktijken neemt af, maar groeit in omvang

Het aantal tandheelkundige praktijken in Nederland neemt in aantal af, maar groeit in omvang, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Binnen de mondzorg neemt – onder invloed van een jonge generatie tandartsen – het werken in teamverband en daarmee taakdifferentiatie toe. – Eén op de tien Nederlandse tandartspraktijken is onderdeel van een keten – […]

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Wij verlagen tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente. Invorderingsrente Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlagen wij de invorderingsrente van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder […]

De belastingmaatregelen vanwege corona na 1 juli

Veel van de fiscale maatregelen die sinds de uitbraak van het coronavirus zijn ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen worden verlengd tot en met 30 september 2021. De Belastingdienst heeft op een rij gezet welke precies wel en niet. De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021 versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen belastingregels […]

Pensioenakkoord: ouderdomspensioen en verplichte AOV

Na 10 jaar overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers ligt er nu een pensioenakkoord. Dit akkoord is in de eerste plaats gericht op werknemers in loondienst. Maar ook voor jou als zzp’er heeft het verstrekkende gevolgen. Je wordt verplicht een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten. Daarnaast komen er regels voor vrijwillige pensioenregelingen. In het akkoord […]

Urenaanbod oproepkrachten: wetswijziging 1 juli 2021

Sinds de invoering van de Wab zijn werkgevers verplicht om werknemers met een oproepcontract na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Dit moet minimaal de gemiddelde arbeidsomvang zijn van de afgelopen 12 maanden. Op dit moment moeten werkgevers het aanbod vaste arbeidsomvang doen binnen één maand nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Per 1 juli 2021 […]

Belangrijkste wijzigingen overdrachtsbelasting uitgelegd

Sinds 1 januari 2021 gelden voor de overdrachtsbelasting nieuwe tarieven en is er een zogenoemde “startersvrijstelling” ingevoerd. Zoals bij elke nieuwe regeling, bestonden er in de praktijk nog vele vragen. Recent publiceerde de Belastingdienst Vragen en antwoorden Startersvrijstelling (V&A). Hierin staan antwoorden op een aantal van deze vragen. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor jou als […]

Korting op inhaalzorg van de baan

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft gisteren op haar website een bericht geplaatst waarin wordt aangekondigd dat bij de vaststelling van de definitieve continuïteitsbijdrage, de zogenaamde inhaalzorg op ‘nul euro’ wordt gesteld. Met andere woorden; zorg die in de tweede helft van 2020 is geleverd bóven de normomzet van 2019, wordt niet meer als ‘inhaalzorg’ aangemerkt, maar […]

Minister oppert verlaging van zorgbonus, zodat hele sector er een kan krijgen

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zou er zelf voor kiezen om iedereen in de zorgsector een zorgbonus te geven, wetende dat de bonus dan lager is dan de eerder voorgestelde 500 euro. Dat zei ze donderdagavond in de Tweede Kamer. Eerder deze week schetste zij in een Kamerbrief haar “dilemma” wat betreft de zorgbonus: óf […]

Financiële regeling voor preventief testen werknemers

Sinds gisteren kunnen werkgevers die werknemers preventief willen testen op corona, hiervoor financiële ondersteuning ontvangen van de overheid. De regeling staat alleen open voor werkgevers waarvan de werknemers niet thuis kunnen werken. Met de regeling wil minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkgevers financieel ondersteunen die werknemers preventief willen laten testen op […]

AFM: ‘Belastingdienst, bereid je voor op kwijtschelden schulden’

De Belastingdienst moet zich gaan klaarmaken om snel knopen door te hakken over de schuldenberg die ondernemers het afgelopen jaar hebben opgebouwd. Krijgen bedrijven nog eens uitstel, moeten ze gaan betalen of is het te laat en kan de schuld beter worden afgeschreven? De fiscus moet ‘kordaat’ antwoord gaan geven op die vraag, adviseert de […]

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 20 april 2021 het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel treedt 2 augustus 2022 in werking. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken bespreekt op 11 mei 2021 de procedure. Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen […]

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

De versoepeling van het urencriterium vanwege corona gaat niet alsnog gelden voor het laatste kwartaal van 2020. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Urencriterium Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten als ze aan het urencriterium voldoen. Dit betekent dat ze minstens 1.225 uur per jaar in hun bedrijf werkzaam moeten […]

Het bonus- en dividendverbod en de NOW

Minister Koolmees heeft geantwoord op Kamervragen over het bericht van de NOS dat er veel winst is uitgekeerd bij buitenlandse moederbedrijven van bedrijven die in Nederland veel loonsteun hebben ontvangen. Daarin licht hij ook per regeling toe hoe het bonus- en dividendverbod is vormgegeven. Onaanvaardbaar? Van Kent (SP) wilde onder meer van minister Koolmees weten of […]

Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit

ABN AMRO, ING en Rabobank sluiten niet uit dat ook kleinere spaarders met een negatieve rente te maken krijgen. Nu hoeven spaarders pas rente te betalen als ze meer dan 250.000 euro op hun rekening hebben staan, maar op 1 juli gaat bij diverse banken die grens omlaag naar 100.000 euro. In de toekomst zou […]

Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor verschillende belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Lees voor welke belastingen u bijzonder uitstel van betaling kunt aanvragen Tot en met 30 juni 2021 kunt u bijzonder uitstel aanvragen of verlengen Wanneer u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, geldt […]

Bedrijven moeten 290 miljoen euro loonsteun terugbetalen

Zo’n twintigduizend bedrijven moeten gezamenlijk 290 miljoen euro loonsteun (NOW) terugbetalen aan het UWV. Het gaat om subsidie die ze hebben ontvangen over de periode maart tot en met mei 2020. Dat blijkt uit een brief die minister Wouter Koolmees dinsdag heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft bij de uitbraak van de pandemie de […]

Britten verhogen winstbelasting om coronarekening te kunnen betalen

Om de extra uitgaven van de coronapandemie te compenseren, verhoogt de Britse regering vanaf 2023 de winstbelasting van 19 naar 25 procent. Dat heeft de Britse minister van Financiën, Rishi Sunak, woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de nieuwe begroting. “We gaan er alles aan doen om bedrijven en burgers te steunen”, aldus Sunak. Onderdeel […]

Koolmees wil verplichte zelfstandigen-AOV op WIA-leest schoeien

Beperkingen die de Belastingdienst stelt, zijn leidend bij de manier waarop demissionair minister Koolmees de geplande verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wil uitwerken. De huidige WIA is daarbij uitgangspunt. Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer over ‘uitdagingen inzake de potentiële averechtse selectie-effecten en de uitvoerbaarheid’. De minister had afgelopen zomer al aan het UWV en de Belastingdienst gevraagd […]

Oproepovereenkomst: wanneer vaste arbeidsomvang aanbieden?

De volgende wijziging ten aanzien van de oproepovereenkomst staat voor 1 juli 2021 op de planning. Wat verandert er? De oproepovereenkomst is gedefinieerd in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Oproepkrachten hebben meer bescherming c.q. zekerheid gekregen door: het hanteren van oproeptermijnen; het aanbieden van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden; het hanteren van een […]